Tilbake til nyhetsoversikten

Søker ryddeaktører til neste fase av Rydd Norge-programmet

Norges første nasjonale ryddeprogram har snart pågått i tre år, og det er avklart at programmet vil fortsette i 2024 og 2025, med mulighet for forlengelse. – Vi har mer enn nok å gjøre i årene som kommer, sier miljøfondleder Cecilie Lind.

Publisert: 03.juli, 2023
Sist oppdatert: 03.juli, 2023

Rydd Norge-programmet ble lansert i 2020 og har hatt som mål å rydde 40 prosent av ytre kyst, samt prioriterte vassdrag, innen utløpet av 2023. Målet er innen rekkevidde, og Handelens Miljøfond legger opp til å videreføre Norges første nasjonale ryddeprogram, i første omgang i 2024 og 2025. Så langt har miljøfondet, som får sine inntekter fra salget av plastposer, brukt over 300 plastposemillioner på Rydd Norge-programmet.

– Dette arbeidet monner, og det haster å få plastavfallet bort. Derfor er det også verdt å bruke store midler på ryddejobben. Klarer vi å rydde makroplasten før den forsvinner i havet unngår vi at den får alvorlige konsekvenser for natur og dyreliv, og brytes ned til mikroplast som vi i dag mangler gode metoder for å fjerne, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

SALT vurderer søknadene

SALT har fått i oppdrag å lede programmet. Med andre ord er det de som vil lese tilbud og anbefale valg av ryddeaktør, samt koordinerer planene med relevante regionale og lokale aktører. De ønsker tilbud fra både nye og gamle aktører.

– Rydd Norge-programmet har pågått i snart tre år, og aktørene som har ryddet til nå er selvsagt aktuelle til å levere tilbud igjen. Vi håper alle som er aktuelle melder seg, vi skal rydde mye kyst, sier Snorre Sklet.

Ryddeoppdraget er delt opp i åtte rydderegioner

  • Agder
  • Møre og Romsdal
  • Nordland
  • Oslo, Viken, Vestfold og Telemark
  • Rogaland
  • Troms og Finnmark
  • Trøndelag
  • Vestland

– Det er mulig å levere tilbud på rydding i en eller flere ryddesoner i et fylke. Det er også mulig å søke på oppdrag i flere fylker, forklarer Sklet.

Ambisiøst ryddemål

Ryddemålet på 40 prosent av ytre kyst som Handelens Miljøfond satte i 2020 var allerede ambisiøst. Nå utvides målet ytterligere.

– For 2024 og 2025 har vi som mål å rydde ytterligere 15 prosent av ytre kyst, i tillegg til vedlikehold av vrakviker og andre steder der plastsøppel hoper seg opp grunnet havstrømmer. Det nye målet vi jobber mot blir 55 prosent av ytre kyst i løpet av 2025, sier Lind.

Erfaring med arbeid langs kysten en forutsetning

– Vi har jo litt erfaring med relevante søkere fra programmet så langt. Søkerne må ha nødvendig utstyr, ettersom de skal rydde utilgjengelige områder av kysten. Firmaer som jobber med oljevern, mindre oppdrettsselskaper, leverandører til havbruk og oppdrett, fiskere og friluftsråd er eksempelvis alle relevante søkere. Vi håper på stor interesse, for det er en stor ryddejobb som gjenstår, sier Lind.

Søknadsfristen for interesserte virksomheter er 7. september.