Tilbake til nyhetsoversikten

Tildeler over 25 millioner kroner til å rydde og stoppe plastforsøpling

Handelens Miljøfond tildeler nye 25 millioner kroner til kampen for å løse miljøproblemene knyttet til plast. Ryddeprosjekter og tiltak som bidrar til å hindre plastforsøpling har fått mest.

Publisert: 20.desember, 2019
Sist oppdatert: 02.juni, 2020

- Vi fikk 241 søknader på totalt 248 millioner kroner. Vi ser stor interesse og mange gode ideer til å løse plastens miljøproblemer. Det er tydelig at Handelens Miljøfond, som er et nytt miljøfond, kommer på et viktig tidspunkt, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

- Mer kunnskap, bedre teknologi og nye måter å gjøre ting på er en absolutt forutsetning for å sørge for at plast ikke er et miljøproblem i framtiden. Nå får vi i gang mange nye bidrag til det, sier Hansson.

Pådriver til rydding og stopp av plastforsøpling

Handelens Miljøfond har besluttet å tildele over 25 millioner kroner til tiltak som skal bidra til å redusere plastforsøpling og øke plastgjenvinning. Prosjektene som får midler spenner over hele landet, fra Finnmark i nord til Agder i sør, og dekker alt fra rydding, forskning, holdningsskapende arbeid, næringsutvikling, og skole og undervisning.

Mest er gitt til rydding av plastforsøpling, etterfulgt av holdningsskapende arbeid og næringsutvikling som skal bidra til å redusere forbruket av plast og stoppe plastforsøpling i naturen. Eksempler på prosjekter som nå får støtte er:

  • Hold Norge Rent som arrangerer profesjonell rydding i sårbare hekkeområder før fuglene trekker hjemover.
  • Kambo Marina AS som skal rydde gamle plastbåter i hele Indre Oslofjord.
  • Woodrock Group AS som skal produsere prototype på gulv til containere laget av gjenvunnet plast fra havbruksnæringen.
  • Nordic Screens AS som skal bygge videounivers om plast, miljø og bærekraft rettet mot målgruppen 15-25 år.

- Vi har en diger jobb foran oss for å løse miljøproblemene knyttet til plast, sier Hansson.

- Vi må rydde vekk alt plastsøppelet som allrede ligger ute i naturen. Vi må stanse all ny plastforsøpling. Vi må stanse lekkasjene av mikroplast, og framfor alt må plasten vi bruker bli resirkulerbar og bli resirkulert. Alt dette er fullt mulig, men som med alle miljøjobber: Vi må ville det, og Handelens Miljøfond vil, sier Hansson.

Ved siden av denne tildelingen vil Handelens Miljøfond om kort tid tildele midler til teknologi- og innovasjonsprosjekter, samt internasjonale prosjekter. Miljøfondet kommer til å utvikle flere strategiske prosjekter fremover som er viktige for arbeidet med plast og miljø.