2019-03-15

Barneteater mot plast i havet

Et av de første prosjektene med støtte fra Handelens Miljøfond er i gang. Forestillingen Fisken og plasten skal engasjere de minste barna, og hjelpe dem med å ta vare på livet i havet.

- Prosjektet bidrar til å bygge holdninger om miljø og natur blant barna.
Handelens Miljøfond er med å løfte et mangfold av prosjekter, og da er det å bygge holdninger hos barn gjennom teater viktig å ha med ved siden av andre typer prosjekter som ryddeaksjoner og teknologiske innovasjoner, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Balansekunst
Eskil Rønningsbakken er en av verdens fremste balansekunstnere, og er mest kjent fra spektakulære stunt på høye bygg og fjellhyller. Han har regien på forestillingen som nå legger ut på turné i barnehager over hele landet.

– Barn er det viktigste publikummet, fordi de er morgendagens voksne. Vi skal gjennom sirkus og balansekunst inspirere de minste til å ta vare på miljøet og livet i havet, sier Rønningsbakken.

Forestillingen skal i første omgang på besøk til 60 barnehager i Sør- og MidtNorge. Til høsten reiser de gjennom Nord-Norge.

– Hvert år havner seks millioner tonn plast i havet. Plasten forsvinner ikke, den er en trussel mot fugl og fisk. Vi må alle ta ansvar for hva hvordan vi håndterer avfallet vårt, sier Rønningsbakken.

300 barnehagebesøk
Regissør og produsent Eskil Rønningsbakken har laget undervisnings- og underholdningsopplegg for barn i snart tjue år. Bare de to siste årene har han, sammen med to kolleger, besøkt 300 barnehager med balanseforestillinger.

– Jeg har gjennom disse forestillingene lært hva som skal til for å nå frem til barna. De aller minste liker tydelige former og farger, mens de eldste barna i barnehagen treffer du gjennom dialog. Vi lar barna være med å synge og danse, sier Rønningsbakken.

Teater, dans og dukker
Fisken og plasten er en forestilling som formidles gjennom musikk, fysisk teater, bruk av dukker og sjablonger, farger og lyseffekter.

– Vi ønsker å formidle viktige temaer gjennom scenekunst av høy kvalitet. Gjennom denne forestillingen belyser vi problematikken omkring forsøpling av havet, og sier noe om hva vi kan gjøre for å løse problemet, sier Rønningsbakken.

Felles satsing
50-øre per plastbærepose i butikkene går til Handelens Miljøfond. Forestillingen Fisken og plasten er et av 73 prosjekter som fikk støtte i fondets første tildeling i februar 2019.

– Det er medlemmene våre som gjør det mulig for oss å støtte disse viktige og flotte prosjektene. Vi ønsker å gjøre en varig og vesentlig forskjell for miljøet, og da er vi avhengig av denne felles satsingen fra handelen, sier Hansson.

Om forestillingen «Fisken og plasten»:

  • Teaterturné for barn fra 1 til 6 år med budskap om å ta vare på livet i havet.
  • Støttes av Handelens Miljøfond.
  • Bruker virkemidlene musikk, bevegelse, dukker, sjablonger, farger og lyseffekter.
  • Koreografi og utøvelse av Christer Pettersen (33 år) fra Ski. Han er utdannet sirkusartist ved Ecole Supérieure des Arts du Cirque i Brüssel. Maria Zimmerli (31 år) kommer fra Sveits og behersker flere sjangre innen dans og akrobatikk.
  • Regissør og produsent er Eskil Rønningsbakken (39 år). Han er en kjent balansekunstner, og bidratt til utviklingen av kulturskoletilbud innen kroppsbeherskelse og arrangerer friluftscamper.