2019-03-15

LSK spiller med grønt kapteinsbind

Slik ser årets kapteinsbind ut på armen til Frode Kippe. LSK har fått støtte fra Handelens Miljøfond i 2019 for å rydde plast og skape gode holdninger.

LSK skal gjøre en rekke tiltak gjennom året og gå foran som miljø-ambassadør i Fotball-Norge. LSK skal blant annet rydde Øyeren og Nitelva for plast, én av hjemmekampene vil få et solid miljø-stempel, kildesortering-systemet på Åråsen skal oppgraderes, de skal spille med grønt kapteinsbind og utfordre publikum og samarbeidspartnere til å gi alt for miljøet.

- Vi er stolte og takknemlige for støtten fra Handelens Miljøfond - som gjør at vi kan kalle oss miljø-ambassadører i 2019. Det forplikter, og det ansvaret gleder vi oss til å forvalte. Vi skal gå foran som et godt eksempel og vise at vi bryr oss om vårt nærmiljø. På hver eneste hjemmekamp skal vi minne publikum på viktigheten av at vi kaster søppelet der det hører hjemme. LSK-kapteinen skal spille med et grønt kapteinsbind som symboliserer saken i 2019. Vi skal gjennomføre en rekke tiltak som skal bevisstgjøre våre omgivelser og samarbeidspartnere. Og ikke minst skal vi gjøre en innsats for å rydde Øyeren og Nitelva for plast, sier styreleder Morten Kokkim.

- Det er flott at LSK går foran og viser Fotball-Norge og idretten hvor viktig det er å ikke kaste plast. Ikke bare er dette med på å skape gode holdninger hos mange, men vil også inspirere norsk idrett til å ta mer ansvar for plastproblemet. Vi er stolte av å støtte LSKs gode miljøarbeid, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond. 

- Vi i LSK er opptatt av miljøet. Her på Åråsen kaster vi søpla der den hører hjemme. I samarbeid med Handelens Miljøfond skal vi rydde plast og hindre forsøpling i 2019. Åråsen er vårt hjem og betyr mye for oss alle, så la oss vise at det er mulig. Bli med på å gi alt for miljøet, sier Frode Kippe i promo-filmen LSK har laget - og som skal spilles på storskjermen før hver hjemmekamp på Åråsen i 2019.