Tilbake til nyhetsoversikten

Deler ut over 100 millioner kroner til 124 miljøprosjekter

Etter en intensiv periode med behandling av totalt 437 søknader, kan Handelens Miljøfond endelig dele det glade budskap. 124 miljøprosjekter har denne uken fått beskjed om at de får støtte fra årets utlysning.

Publisert: 15.desember, 2022
Sist oppdatert: 16.februar, 2023

- Det er et stort ansvar å forvalte og dele ut de store midlene fondet disponerer. Derfor bruker vi mye ressurser på å vurdere søknadene sammen med eksterne fageksperter. Etter en grundig prosess sitter vi igjen med de aller beste søknadene og jeg er svært fornøyd med årets tildelinger. Dette er prosjekter som jeg er sikker på at vil gi store miljøeffekter og akselerere utviklingen mot en mer sirkulær plastøkonomi, sier daglig leder Cecilie Lind.

Årets utlysning var åpen fra 15. juni til 11. september og hadde 6 ulike temaer. Hvem som fikk midler under utlysningstemaet Frivillig rydding og forebyggende tiltak ble klart allerede i oktober. Da fikk frivilligheten støtte til hele 73 prosjekter rundt om i landet. For de resterende fem utlysningstemaene måtte søkerne vente tålmodig til desember, men nå er ventetiden endelig over.

Flere ombruksprosjekter

Den største potten i år går til utlysningstema “Sirkulære løsninger og redusert plastbruk. Fondet er spesielt glad for at det er flere ombruksprosjekter som har fått støtte enn tidligere.

- Skal vi virkelig løse plastproblemene, nytter det ikke å bare resirkulere eller rydde, vi må bruke mindre plast også. Derfor er vi glade for å bidra til flere slike prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, sier Lind.

Seks utlysningstemaer innen plast og miljø - her er prosjektene som får støtte

Årets utlysning var på 100 millioner kroner fordelt på seks ulike utlysningstemaer. Alle seks temaene bidrar til ett eller flere av fondets hovedformål som er:

  1. Forebygge og fjerne plastforsøpling
  2. Øke ressursutnyttelse og gjenvinning
  3. Redusere plastbruk, herunder plastbæreposer

Med denne ukens offentliggjøring har totalt 124 miljøprosjekter fått den glade beskjeden om at de mottar støtte fra Handelens Miljøfond. Totalt deler fondet ut 101 300 000, som er en liten økning grunnet svært gode søknader i årets søknadsbunke. Her er oversikten over prosjektene som har fått midler under de ulike utlysningstemaene i år:

  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak: 20 000 000 fordelt på 73 miljøprosjekter (se mer detaljer her)
  • Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger: 11 650 000 fordelt på 8 miljøprosjekter (se mer detaljer her)
  • Redusert plastforsøpling internasjonalt: 18 369 000 fordelt på 13 miljøprosjekter (se mer detaljer her)
  • Sirkulære løsninger og redusert plastbruk: 19 700 000 fordelt på 12 miljøprosjekter (se mer detaljer her)
  • Teknologi for renere hav: 15 000 000 fordelt på 8 miljøprosjekter (se mer detaljer her)
  • Økt bruk av resirkulert plast: 16 600 000 fordelt på 11 miljøprosjekter (se mer detaljer her)

Her er oversikten over alle tildelinger for utlysningen i 2022.