Tilbake til nyhetsoversikten

Frokostmøte om sirkulære tekstiler

I rapporten “Achieving Circularity” kartla vi norsk plastbruk med fokus på fem ulike bransjer. En av dem var tekstil. Rapporten viser at tekstilindustrien kan oppnå 86 % sirkularitet innen 2040. Men hvordan? Og hva tenker næringen om dette?

Publisert: 25.mai, 2023
Sist oppdatert: 19.september, 2023

Den 6. juni fra 09-12 presenterer NF&TA og Handelens Miljøfond funn fra rapporten «Achieving Circularity», og inviterer til debatt på Kulturhuset i Oslo.

– Rapporten gir en status for norsk plastbruk i dag, og tiltak for veien videre mot en sirkulær tekstilnæring i Norge. Det at vi ble fulltegnet etter to dager og må måtte booke et større rom, tyder på at det er mange som finner funnene interessante. Så vi forventer et engasjert publikum , sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Strategisk samarbeid om tekstil

Tekstil er en av Handelens Miljøfonds prioriterte verdikjeder grunnet det store plastinnholdet og utfordringene det fører med seg.

– Vi er blant annet inngått i et strategisk samarbeid med NF&TA for å komme tettere på bransjen og dermed kunne bidra mer effektivt til å finne gode løsninger på plastproblemene deres. Dette arrangementet er et spennende initiativ i dette samarbeidet, og vi håper så mange som mulig tar turen, sier Lind.

Når?

06.06.2023, 09:00 - 06.06.2023, 12:30

Hvor?

Youngs gate 6, 0181 Oslo

Program:

 • Velkommen ved NF&TA og Handelens Miljøfond

 • Presentasajon av funn ved Sjur Kvifte Nesheim fra Handelens Miljøfond

 • Hvordan møter framtidige reguleringer funnene i rapporten? v/ Eunomia

 • 10 minutters presentasjoner fra aktører:

 • Alexander Eskeland, Swims

 • Tine Hammernes Leopold, Pierre Robert

 • Pål Erik Haraldsen, Norsk Tekstilgjenvinning

 • Sunneva Kilsti, Opinion

 • Tone Varslot Stave, Innovasjon Norge

 • Panelsamtale og diskusjon basert på presentasjoner – barrierer og muligheter – Cecilie Lind i Handelens Miljøfond leder panelsamtalen

 • Oppsummering og slutt v NF&TA og Handelens Miljøfond

Rapporten «Achieving Circularity» er forfattet av Systemiq i tett samarbeid med norske kunnskapsmiljøer og eksperter innenfor sentrale verdikjeder for plast – inkludert tekstiler.

Her finner du opptaket fra arrangementet