Tilbake til nyhetsoversikten

Gir 3,6 millioner til å rydde det som kan være Norges største forurensingssaker etter konkurs på et avfallsanlegg

På avfallsanlegget til Miljøservice Eide AS i Møre og Romsdal har tonnevis med søppel og farlig avfall ligget så godt som urørt i tolv år. Statsforvalteren mener det kan dreie seg om 20 000 tonn. Nå støtter Handelens Miljøfond opprydningsarbeidet.

Publisert: 09.juni, 2023
Sist oppdatert: 31.august, 2023

Pengene fra Handelens Miljøfond skal gå til opprydningen av plastavfall, og til å dekke kostnadene ved å levere plasten fra anlegget til godkjent mottak.

– Finansiering av opprydding av denne typen er ofte utfordrende for miljømyndighetene og gjør at det tar lang tid å skaffe penger og komme i gang med opprydding. Derfor er vi i Handelens Miljøfond glade for å kunne bidra til en rask løsning i tett samarbeid med Statsforvalteren og kompetente lokale aktører, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Risiko for lekkasje til naturen

Statsforvalteren tror dette kan være Norges største forurensningssak etter en konkurs på et avfallsanlegg.

– Dette er en komplisert og stor sak. Etter det vi kjenner til er det ingen konkurser i norske avfallsmottak som har medført at så store mengder avfall blir etterlatt uten en eier som kan rydde opp, sier Lind.

Det er antatt at det er rundt 1000 tonn plast på anlegget som kan brytes ned til mindre biter som spres til naturen. Plasten kan også inneholde skadelige stoffer som frigis over tid.

– I tillegg er det antatt at plasten dekker over farlig avfall som kan ha et svært stort forurensingspotensiale. Anlegget ligger også rett ved havet og i et sårbårt naturområde, noe som gjør rydding helt nødvendig. Forsøplingen må bort slik at vi kan beskytte både naturen, dyr og mennesker mot alvorlig forurensning, avslutter Lind.