Tilbake til nyhetsoversikten

Hagestol eller plastflaske? Hvor får vi mest ut av den resirkulerte plasten?

Det er allerede kamp om noen typer resirkulert plast. Hvis vi blir nødt til å prioritere - hvor skal vi prioritere å bruke den? Det skal forskere fra NORSUS se på, med støtte fra Handelens Miljøfond.

Publisert: 13.februar, 2023
Sist oppdatert: 13.februar, 2023

Det kan virke som en utopi. Så stor etterspørsel etter resirkulert plast at vi går tomme for råvaren? Hvor nær er vi egentlig å komme til en situasjon der vi “krangler” om råvaren resirkulert plast?

Kamp om attraktiv plastråvare

Det kommer stadig flere innblandingskrav til gjenvunnet materiale i ulike produkter, og det driver etterspørselen opp, noe som er en etterlengtet utvikling. Utfordringen er at gjenvinningssystemet ikke er designet for å levere gjenvunnet plast til alle mulige bruksområder.

– Jeg vil påstå at vi allerede krangler om den, spesielt noen typer som resirkulert PET-plast fra brusflasker, sier Pieter Callewaert, forsker hos NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning.

– Så der noen områder har lett tilgang til gjenvunnet materiale sliter andre med å få nok resirkulert materiale og må derfor "krangle" om det. Vi har som mål å finne ut hvordan man bør prioritere den resirkulerte råvaren der det er knapphet, fortsetter han.

Callewaert leder prosjektet NORSUS gjennomfører med støtte fra Handelens Miljøfond, og som skal undersøke hvor vi får mest miljøeffekt av å bruke den resirkulerte råvaren. Studien skal se nærmere på ulike sirkulære verdikjeder, og hvorvidt vi burde prioritere noen bruksområder for den resirkulerte plasten over andre.

– Er det for eksempel riktig å lage badedrakter av resirkulerte flasker? Mange brusprodusenter mener den resirkulerte PET-plasten burde brukes til nye brusflasker, fordi den da forblir i kretsløpet lenger. Vi skal undersøke hva som faktisk gjelder når man ser på ulike scenarier, sier Callewaert.

Strengere miljøkrav og grønn profilering

– Vi lever i en tid der stadig flere bedrifter ønsker å bruke resirkulert råvare i produktene sine, både fordi forbrukerne etterspør det og fordi myndighetene stiller krav om det. Det gjør at vi nå står overfor en situasjon der sirkulær plast kan bli mangelvare. Er det alltid bra for miljøet å bli mest mulig sirkulære? Veien til en bærekraftig verden handler i stor grad om å prioritere mellom ulike miljøtiltak, og denne studien vil bli et verktøy for å gjøre nettopp det, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Studien skal være klar om et år.