Tilbake til nyhetsoversikten
Foto: Max Emanuelson

Handelens Miljøfond og Norges Fiskarlag sammen om forsøplingskampanje

Fiskerirelatert plastavfall leder an på forsøplingsstatistikken. Derfor har Handelens Miljøfond og Norges Fiskarlag gått sammen om en kampanje rettet mot yrkesfiskere. - Vi må få alle med oss på tanken om at hver lille taustump er et stort problem, sier miljøfondleder.

Publisert: 07.november, 2022
Sist oppdatert: 08.november, 2022

Da Handelens Miljøfond skulle i gang med en ny kampanje tok de for seg statistikken over kildene til marin plastforsøpling. Det levnet ingen tvil.

- Fiskerirelatert avfall som tauverk, trål, not, garn og bøyer leder an på forsøplingsstatistikken, både i antall og vekt. Derfor landet vi fort på at fiskeri var en viktig næring. Det ledet i sin tur til at vi tok kontakt med Norges Fiskarlag for å lage en kampanje i fellesskap, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Kampanjen er fullfinansiert av miljøfondet, men innsikten fra Norges Fiskarlag har vært viktig.

- Det handler både om at forsøplingsrisikoen varierer basert på hvilken type båt man har, hvilket redskap man bruker, og hvor mye vær og vind påvirker. Vi setter stor pris på samarbeidet, og er stolte av kampanjen som norske fiskere også snart får se, sier Lind.

Fokuserer på avkapp

Det er estimert at den norske fiskeflåten alene bidrar med utslipp av 380 tonn med plastavfall til havet hvert år (Kilde: Deshpande et. al., (2020). Using Material Flow Analysis (MFA) to generate the evidence on plastic waste management from commercial fishing gears in Norway). Selv om mye av forsøplingen er store redskap, retter kampanjen seg denne gang mot avkapp.

- Ingen fiskere ønsker å miste redskap, det koster dem dyrt og de vil gjøre det de kan for å unngå det. Norske fiskere ønsker seg et rent hav, og er stort sett bevisste på problemstillingen med plast i havet, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

Dette finner vi oftest på strandrydding

- Med avkapp er det litt annerledes. Fiskeridirektoratet kartla holdninger blant norske fiskere i 2021, og undersøkelsen bidro med flere interessante funn, sier Lind.

Blant annet oppga 1 av 10 fiskere at de ikke anså tap av redskap som forsøpling. 2 av 10 anså heller ikke slitasje på redskap og utstyr som forsøpling. Og selv om majoriteten av fiskerne oppgir at de sjelden bidrar til at avkapp havner på sjøen, svarer 1 av 10 at de alltid eller ofte lar avkapp gå på sjøen (Kilde: Deshpande et. al., (2020). Using Material Flow Analysis (MFA) to generate the evidence on plastic waste management from commercial fishing gears in Norway).

- Avkapp under 50 cm er gjenstanden vi finner oftest når vi rydder strender. Derfor ble det tidlig klart for oss at kampanjens fokus måtte være på avkapp. Vi håper mange får økt bevissthet om problemstillingen, og ser på sine rutiner og hva de kan gjøre mer for å redusere forsøplingsrisikoen fra fiskebåten, sier Lind.