Tilbake til nyhetsoversikten

Hent ut plastposekroner til din ryddeaksjon!

Plastposeprisen økte i august, og Handelens Miljøfond doblet kontingenten de får inn per plastpose. Nå skal pengene settes i arbeid, og vi lyser ut opp til 26 millioner til frivillige som ønsker å rydde i sitt nærmiljø.

Publisert: 21.august, 2023
Sist oppdatert: 21.august, 2023

– Vi har aldri satt av så mye penger til frivilligheten som i år, og det føles godt å gi tilbake. Uten deres plastposekroner hadde vi ikke kunnet løse så mange plastproblemer, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Totalt går 40 millioner plastposekroner til frivilligheten i 2023.

– Siden vi startet å gi ut midler har plastposekronene vi har gitt frivilligheten bidratt til at mer enn 6200 tonn blitt ryddet. For hver kilo de rydder kommer vi nærmere en plastfri natur, så vi håper på mange søknader også denne runden, sier Lind.

Dette kan du søke om midler om i denne runden:

Denne utlysningen retter seg særlig mot frivillig rydding, men det er åpent for at det også kan søkes om midler til forebyggende tiltak der dette gjennomføres i kombinasjon med ryddeaktiviteter. Hovedfokuset til utlysningen er ryddeaktiviteter med prosjektsøknader som innebærer:

Mindre og/eller lokale ryddetiltak av plastforsøpling

  • Motivasjonsmidler til dugnader i forbindelse med ryddeaktiviteter, for eksempel mat og symbolsk godtgjørelse til skoleklasser og lignende

  • Organisering av ryddeaksjoner med et tydelig sosialt aspekt: for eksempel kompensasjon og/eller lønn til ryddere som er engasjert som en del av et rehabiliteringsprogram

  • Organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner, på land og havbunn inkl:
    • Administrasjon: Selv om ryddearbeidet i frivillig rydding er ulønnet, krever frivillig arbeid i noen tilfeller koordinering og mobilisering hos organiserende virksomhet, som kan være lønnet, for eksempel i regi av natur- og miljøorganisasjoner

    • Ryddeutstyr og transport av ryddere

Forebyggende tiltak i kombinasjon med ryddetiltak

  • Forebyggende tiltak som foredrag, informasjonsarbeid, kartlegging, folkeforskning, følgeforskning, kunst- og kulturarrangementer eller lignende kan støttes, om tiltaket skjer i kombinasjon med rydding

  • Prosjekter der ryddeaktivitet er hovedfokus, vil prioriteres