Tilbake til nyhetsoversikten

Klyngesamarbeid for økt brukstid av tekstiler i Norge

Plastandelen i tekstilene våre utgjorde hele 58 000 tonn plastavfall i 2022. Nå inngår NF&TA – næringsklyngen for tekstil og Handelens Miljøfond et strategisk samarbeid for å bl.a sikre økt brukstid av tekstiler i Norge.

Publisert: 28.mars, 2023
Sist oppdatert: 27.mars, 2023

© Mari Nordstrøm Enger

Klyngesamarbeid er en arbeidsform som Handelens Miljøfond etter et forarbeid i 2022, har startet opp med for fullt i år. Fondet har over tid bygget opp en organisasjon med mer kunnskap, kapasitet og systemer, og nå ønsker organisasjonen å jobbe mer aktivt og oppsøkende i verdikjeder med mye plast. Derfor har Handelens Miljøfond nå formaliserte klyngesamarbeid med NF&TA, Circular Packaging Cluster og NCE Seafood Innovation og vurderer ett fjerde innenfor bygg.

- Vårt ønske med klyngesamarbeidene er å komme tettere på bransjene, forstå mer av plastutfordringene de står ovenfor og bidra til å akselerere utviklingen i ønsket retning. Vi ønsker å supplere det offentlige virkemiddelapparatet ved å kunne være både raskere og mer langsiktige. Vi legger også vekt på søknadsprosesser som gjør det mulig for små aktører med begrensede administrative ressurser å få støtte til sine prosjekter, men også komme i posisjon ift store, tunge aktører som kan evne til å skalere gode løsninger, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Viktig samarbeid for erfaringsdeling og verdiskapende prosjekter

Handelens Miljøfond er en organisasjon med mye kunnskap og erfaring med tiltak og prosjekter rundt plastproblematikken. Tekstiler inneholder mye plast som forårsaker utfordringer i hele verdikjeden. Å øke brukstiden til tekstiler er i dag det viktigste virkemiddelet vi har for å reduserer plastproblemene.

- Vi er utrolig takknemlige for tilliten Handelens Miljøfond har gitt oss i NF&TA. At de velger å satse på samarbeid med klyngene synes jeg er ekstra stas. Det blir konkrete prosjekter som gir stor effekt og verdiskapning, sier Linda Refvik, CEO NF&TA.

NF&TA har så langt fått støtte til tre prosjekter fra fondet; to viktige innovasjonsprosjekter samt utvikling av Opplysningskontor for tekstiler.

Det ene prosjektet er Plattform for reparasjon og pant av tekstiler som er et samarbeidsprosjekt mellom sportsaktører for å etablere en felles reparasjon og pantetjeneste. Det er kostbart og ressurskrevende å drive egne reparasjon og pantetjeneste og vil kunne effektiviseres ved å utvikle en innovativ tjenestemodell.

Plukkanalyser og beregninger viser at 50 000 tonn tekstiler fra husholdninger havner i restavfallet årlig. Halvparten av disse tekstilene har gjenbrukskvalitet. Det andre innovasjonsprosjektet ser derfor på separat innsamling av tekstiler. Prosjektet har hele 19 samarbeidspartnere og ønsker å sikre et godt beslutningsgrunnlag til utvikling av mer effektive tekstilinnsamlingsløsninger og systemer for håndtering av tekstiler.

NF&TA er også i gang med å utvikle plattformen Vev til et opplysningskontor for tekstiler. Vev skal bidra til å endre forbruksmønstre og sikre lengre brukstid av tekstiler gjennom nye måter å nå og påvirke forbrukeren. Gjennom støtten fra Handelens Miljøfond skal plattformen gi nye og engasjerende måter å få kunnskap som bidrar til varig holdningsendring og nye forbruksmønstre av klær.

Rapportlansering i Oslo

6. juni skal Handelens Miljøfond og NF&TA i samarbeid presentere hovedfunnene fra rapporten Achieving Circularity Synthesis Report. Hvordan ser veien mot en sirkulær teskstilbransje ut? Vi skal presentere anbefalingene og diskutere konsekvensene for dagens næringsliv innen tekstil. Arrangementet vil finne sted på Kulturhuset i Oslo.