Tilbake til nyhetsoversikten

Nå får plastavtalen innhold - og vi tar tempen på Paris!

Andre runde med forhandlinger om en internasjonal plastavtale er i gang i Paris. Handelens Miljøfond er til stede for å følge forhandlingene.

Publisert: 29.mai, 2023
Sist oppdatert: 29.mai, 2023

Fra mandag 29. mai til fredag 2. juni er representanter fra myndigheter, akademia og næringsliv samlet til andre runde med forhandlinger (INC-2) om en global plastavtale. Handelens Miljøfond deltar som observatør, både under selve forhandlingene, og i møtene i regi av næringslivskoalisasjonen.

– Vi ønsker å følge forhandlingene tett, spesielt med tanke på fondets internasjonale arbeid fremover. I tillegg er vi der som representanter for norsk næringsliv. Vi deltar ikke i selve forhandlingene, men har observatørstatus. Det gjør at vi kan følge med på hva som skjer slik at vi kan bruke dette i fondets arbeid og formidle kunnskap til våre medlemmer og andre interessenter. Vi møter samarbeidspartnere og deltar i diskusjonene utenfor og rundt forhandlingsrommet, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond, som selv vil være til stede i Paris mandag og tirsdag. Lind deltar også på et sidearrangement i regi av ISWA tirsdag morgen.

Handelens Miljøfond inn i Næringslivskoalisjonen

Handelens Miljøfond har nylig gått inn i Næringslivskoalisjonen sammen med andre norske aktører som Tomra og DNB.

– Koalisjonen er en av tre sentrale grupperinger som gir innspill til forhandlingene om en global plastavtale, og støtter viktig arbeid for å skape bred oppslutning om avtalen, sier Lind.

Støtter landanalyser i Kina, Malaysia og Sør-Afrika

Handelens Miljøfond har nylig tildelt nær 1,7 millioner til WWF som skal utarbeide landanalyser i tre land som produserer plast, nemlig Kina, Malaysia og Sør-Afrika. Analysene skal vurdere de miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvensene av aktuelle tiltak i en fremtidig plastavtale.

– Målet er å finne løsninger som svarer ut innvendinger som måtte komme fra representanter fra land som har store interesser i fortsatt økt plastproduksjon. Analysene skal være klare til neste forhandlingsmøte (INC-3) som skjer til vinteren. Vi er stolte over å støtte dette viktige arbeidet, og ser fram til en spennende uke, avslutter Lind.