Tilbake til nyhetsoversikten

Norske plastposekroner ga unge en stemme under plastforhandlingene

Tidlig i desember startet de første forhandlingene om en global plastavtale i Uruguay. Norske plastposekroner bidro til at unge stemmer fra noen av landene som rammes hardest av plastforurensing også var representert.

Publisert: 13.desember, 2022
Sist oppdatert: 20.desember, 2022

Her står de seks delegatene og deres fasilitatorer i et gruppebilde fra første runde med plastavtaleforhandlinger.
Foto: Mayor Group for Children and Youth. Her står de seks delegatene og deres fasilitatorer i et gruppebilde fra første runde med plastavtaleforhandlinger.

Norge har tatt en ledende rolle i det globale plastarbeidet, og i mars fikk klima- og miljøminister Espen Barth Eide æren av å signere en viktig intensjonsavtale om å få på plass en global plastavtale. Tidlig desember var han i Uruguay og forhandlet sammen med mer enn 2500 fysiske og digitale delegater fra mer enn 147 land. Deriblant seks representanter fra Major Group for Children and Youth som fikk delta takket være norske plastposekroner.

- Vi ser at tilgangen til viktige internasjonale møter blir begrenset av hvem som har penger til å delta, noe som dessverre alt for ofte fører til underrepresentasjon av de mest marginaliserte gruppene. Disse gruppene fortjener - og trenger en stemme. Derfor er dette finansielle bidraget så viktig, sier Ingrid Rostad, fagrådgiver Forum for Utvikling og Miljø, som tok kontakt med Handelens Miljøfond for å øke representasjonen i Uruguay.

- Dette er delegater fra land som ikke er skyld i plastkrisen, men som får merke noen av de verste konsekvensene av den. Om ikke de er til stede og får løftet sin stemme er risikoen stor for at tiltakene hverken vil være tilstrekkelige, eller forpliktende nok. Derfor valgte vi å bruke noen norske plastposekroner på å sikre deltakelse for delegater fra de landene som i størst grad påvirkes av plastavtalen, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Små ressurser, store plastproblemer

Ungdomsrepresentantene er fra India, Colombia, Ghana, Malaysia, Kenya og Nigeria, alle land som har små ressurser, og som på samme tid rammes hardt av et plastforsøplingsproblem det primært er andre som er årsaken til.

- Plasten forsøpler havene og påvirker dem som livnærer seg av fiske. Den tetter elver og øker flomfaren, og slike flommer tar mange menneskeliv hvert år. Plastposer som blir liggende i naturen og samle vann blir yngleplasser for mygg, og bidrar derfor til spredning av alvorlige sykdommer og epidemier. Plast på avveie har mange og alvorlige konsekvenser, som plastavtalen må adressere, sier Lind.