Tilbake til nyhetsoversikten

Ny norskutviklet ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy

Hvordan bør avfall på fiskefartøy håndteres for å redusere forsøpling av havet og avfallsmengde? Nå finnes det en ny standard som gir svar, og som vil gi virkning langt utover norske farvann.

Publisert: 28.mars, 2023
Sist oppdatert: 28.mars, 2023

Fredag 24. mars lanserte Standard Norge sammen med Norges Fiskarlag og Handelens Miljøfond en ny ISO-standard, NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy.

– Målet med standarden er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen. Dette innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen. I tillegg vil standarden være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske, forklarer Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Norsk fagkomptanse

Standarden ble laget på grunnlag av et norsk initiativ og i stor grad bygget på norsk fagkompetanse, og finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.

– Gjennom Rydd Norge-programmet og andre ryddeprosjekter har vi god innsikt i omfanget av fiskerirelatert plastforsløping av denne saken. Sammen med fiskeriaktørene har vi bidratt med grundig innsikt i problemstillingen og spilt inn aktuelle løsninger, sier Lind.

Fastsettes snart som kinesisk standard

Systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land. Standarden støtter opp om arbeid knyttet til sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og ressursøkonomisering. Den norskutviklede standarden skal snart tas i bruk som kinesisk standard.

– Dette er en milepæl. Det er utrolig spennende at en standard basert på norsk fagkompetanse og innspill fra norske aktører, nå er en internasjonal standard tilgjengelig for fiskefartøy i alle verdens farvann. Vi vil spre denne i vårt nettverk internasjonalt og har troen på store globale ringvirkninger, sier Lind.