Tilbake til nyhetsoversikten

Største tildelingen i fondets historie

Handelens Miljøfond deler ut det største beløpet i fondets historie. 105 millioner kroner deles nå ut til 123 miljøprosjekter.

Publisert: 26.januar, 2021
Sist oppdatert: 17.desember, 2021

© Handelens Miljøfond

Den store tildelingen forventes blant annet å bidra til å øke bruken av resirkulert plast i Norge med nærmere 10 000 tonn i løpet av neste år.

- Det er gjort for lite for å stoppe de store miljøproblemene plast skaper. Med denne tildelingen vil vi få snøballen til å rulle. Vi vil dytte i gang et marked for resirkulert plast som begynner å vokse av seg selv, så vi bruker stadig mindre ny og stadig mer resirkulert plast, og setter en mye mer bærekraftig normal for hvordan vi bruker plast, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Her er de tildelte miljøprosjektene

I høst lyste Handelens Miljøfond ut over 100 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer. Fondet mottok over 500 søknader. Søknadene ble først vurdert av administrasjonen i Handelens Miljøfond, deretter av et uavhengig, eksternt innstillingsråd. Endelig beslutning om tildeling ble gjort av styret i Handelens Miljøfond. Totalt er tildelingen på 105 millioner kroner fordelt på 123 miljøprosjekter. Tildelingen er fordelt på seks ulike kategorier, og prosjektene som får midler spenner over et bredt spekter av miljøområder og geografi.

Økt bruk av resirkulert plast

Med denne tildelingen ønsker Handelens Miljøfond å sette fart i prosjekter som bidrar til å øke bruken av resirkulert plast i Norge. I dag brukes altfor lite resirkulert plast, mye på grunn av utfordringer med kvalitet, stabile leveranser og pris. Prosjektene som nå får støtte forventes å bidra til å øke bruken av resirkulert plast med nærmere 10 000 tonn i løpet av neste år.

Redusere plastforbruket

15 prosjekter har nå fått støtte til å redusere bruken av kortlivet plast, og skape nye sirkulære verdikjeder for plastprodukter. Tildelingen forventes blant annet bidra til å redusere forbruket av plast med over 4 000 tonn i året i det norske og amerikanske forsvaret, og redusere forbruket av engangsplasthansker med 70% i Horeca-bransjen.

Bedre plasthåndtering internasjonalt

Med denne tildelingen ønsker Handelens Miljøfond å forbedre plasthåndteringsarbeidet i land med store plastproblemer. Tildelingen vil blant annet bidra til å redusere utslipp av mikroplast fra tekstilindustrien i Kina, landet med høyest tekstilproduksjon i verden, og samle inn, håndtere og gjenvinne minst 120 tonn plast i året i to av verdens minst utviklede land, Mali og Uganda i Afrika.

Kunnskap om plast og miljø

Det er i dag store kunnskapshull knyttet til plastens miljøproblemer, og fondet ønsker med denne tildelingen å sette i gang viktige kunnskapsprosjekter som bidrar til å dekke disse. Blant annet skal fondet bidra til å avdekke miljøeffektene ved forsøpling - for eksempel hvordan plastforsøpling påvirker planteliv, klimagassproduksjon i jord og effekten av mikroplast på miljø og dyreliv.

Frivillig rydding og forebyggende tiltak

Med denne tildelingen ønsker Handelens Miljøfond å bidra til å rydde opp plast som har havnet på avveie og å sette i gang forebyggende tiltak som forhindrer at plast fortsetter å havne på avveie. Tildelingen vil særlig bidra til å støtte det viktige arbeidet som frivilligheten gjør innen dette området.

Teknologi for et renere hav

I dag er det et stort problem med fiskeredskaper som er tapt og ligger på havbunnen dreper store mengder marint liv. Det er også i havet all plast på avveie til slutt havner. Handelens Miljøfond ønsker med denne tildelingen å stoppe tap av fiskeredskaper, samt bidrar til mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn, gjennom innovasjon og teknologiske løsninger. Miljøprosjektene som nå får støtte vil blant annet søke og lokalisere tapte fiskeredskaper ved hjelp av undervannsdroner, og utvikle industriell løsning for oppsamling av plast fra overvannsrør.

Nye utlysninger i 2021

Fondets neste store utlysning vil skje til høsten. I løpet av året vil Handelens Miljøfond gjennomføre flere utlysninger i ulike fylker tilknyttet det omfattende ryddeprogrammet Rydd Norge, som fondet eier og leder.

- Vi ber ryddeaktører være årvåkne for når vi utlyser midler for å rydde Norges kyst og vassdrag, også gleder vi oss allerede til neste store utlysningsrunde til høsten. Følg med på våre sosiale medier og nettside for oppdateringer, avslutter Hansson.