Tilbake til nyhetsoversikten

Over 500 søknader om miljøkroner!

I en tid der mye i samfunnet har stoppet opp mottok Handelens Miljøfond over 500 til miljøprosjekter som tar for seg plastproblemet.

Publisert: 23.oktober, 2020
Sist oppdatert: 23.oktober, 2020

Bilde av en plastpose som henger på en grein
Pexels.com

Handelens Miljøfond lyste 1. september ut over 100 millioner kroner til prosjekter som skal være med på å løse plastens miljøproblemer. Det engasjerte mange, både i Norge og internasjonalt.

Totalt mottok fondet over 500 søknader, fordelt på seks ulike kategorier.

- Ingen lett jobb å velge

Årets utlysning var delt opp i ulike kategorier for å veilede søkerne til å søke om støtte innen spesifikke viktige områder.

- På noen felt merker vi et særskilt behov for økt satsning. Vi trenger at flere satser for å få til nødvendig endring på samfunnsnivå, og det vil vi være med å bidra til, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Kategoriene det var mulig å søke om midler innenfor var økt bruk av resirkulert plast, teknologi for renere hav, redusert plastforbruk, frivillig rydding og forebyggende tiltak, kunnskap om plast og miljø, og bedre plasthåndtering internasjonalt.

- Vi har mottatt godt med søkere til alle kategorier, og har et luksusproblem når vi nå skal velge ut prosjekter å støtte. Vi har ingen lett jobb foran oss, sier Hansson.

Varig og vesentlig endring for miljøet

I utlysningen for 2019 delte fondet ut mer enn 152 millioner til 446 prosjekter.

- Vi har så langt i 2020 gitt midler til alt fra forskning til strandrydding, i tillegg til at vi hadde en egen Korona-utlysning der vi delte ut 12 millioner til grønne jobber i en tid der mange ble permittert eller mistet sin. Det har blant annet ført til at at reiselivsaktører har kunnet bruke ledig kapasitet til å rydde plast i fjorden, at ungdom i Trøndelag fikk sommerjobb med å rydde plast og at startupen Sneipfritt kunne fortsette å satse på innsamling av sneiper. Norge er heldige som har så mange engasjerte og dyktige mennesker som vil gjøre noe med plastens miljøproblemer, sier Hansson.

Søknadene behandles nå av administrasjonen i Handelens Miljøfond. Deretter vil søknadene gjennomgås av en ekstern styringsgruppe, og til slutt besluttes av styret i Handelens Miljøfond.

- Spente søkere vil få svar på sin søknad senest innen februar 2021.