Tilbake til nyhetsoversikten

Velkommen på frokostmøte om plast og klima!

En ny rapport viser at hvis det ikke tas snarlige tiltak, vil plastavfallsmengdene dobles fram mot 2040, og det meste vil bli sendt til forbrenning. Rapporten lanseres 23. mars og da får du høre mer om hvordan vi kan redusere plastmengdene, øke resirkuleringen og redusere CO2-utslippene i tråd med Parisavtalen.

Publisert: 10.mars, 2023
Sist oppdatert: 13.mars, 2023

Systemiq og Mepex har gjennomført en studie av plast med lang levetid i Norge, og sett nærmere på plast i bygg, tekstiler, EE, kjøretøy og fiskeri og havbruk. Bransjene bruker til sammen rundt 380 000 tonn plast årlig i Norge, og nesten 5 millioner tonn plast er akkumulert i bygg, biler, klær, nøter og andre plastgjenstander med lang levetid.

Plast er et viktig materiale i disse bransjene, men bruken er svært lineær og ikke i tråd med klimamålene. Hvis det ikke tas snarlige tiltak, vil plastavfallsmengdene dobles fram mot 2040, og det meste vil bli sendt til forbrenning.

En rekke sirkulære grep må tas, som å bruke mindre plast og å gjenvinne mer. I rapporten analyseres mulige sirkulære tiltak for hver bransje. Selv etter at disse tiltakene er gjennomført vil klimagassutslippene være for store i henhold til klimamålene. Det er derfor nødvendig å kutte utslipp både i produksjon og ved forbrenning gjennom karbonfangst.

Frokostmøte 23. mars

Vi inviterer vi til frokostmøte sammen med Miljøstiftelsen Zero og Systemiq for å presentere funnene og diskutere løsninger. Frokostmøte vil gjennomføres 23. mars på Kulturhuset. Les mer og meld deg på her.