Tilbake til prosjektene

Bellona og Grieg Seafood tar havforsøpling ved rota

Problemet med plastavfall som kommer på avveie fra oppdrettsnæringa, kan bare løses ett sted: Ute på merdkanten. Nå skal de som jobber i næringa bli kurset i hvordan de unngår at søppel havner på havet. Opplegget lages av Miljøstiftelsen Bellona, sjømatselskapet Grieg Seafood og NTNU.

Foto: Undplash - Ludovic Charlet

En trussel mot det globale matfatet

Søppelberget som hoper seg opp i havet, og bildene av sjødyr som vikler seg inn i plastrester, er en av de mest skremmende påminnelsene om hvordan menneskelig aktivitet ødelegger natur og miljø. I Norge kommer mye av plasten i havet fra sjømatnæringa – ifølge en rapport fra Mepex stammer hele 46 prosent av den identifiserbare marine plast-forurensningen fra fiskeri og oppdrett.

Stort potensiale

Så produserer da også fiskeoppdretterne også 29 000 tonn plastavfall i året. Den gode nyheten er at mye av dette er hardplast av høy kvalitet og godt egnet for gjenbruk. Jobben med å stanse den fra å havne i vannet, og i stedet sende den til gjenvinning, må imidlertid havbrukssektoren ta selv. I samarbeid med Bellona har Grieg Seafood vist hvilket potensiale det har å gi røktere og driftsoperatører ute på merdene kunnskap og gode rutiner på plasthåndtering.

På sine anlegg i Finnmark har Grieg Seafood klart å doble mengden plast som gjenvinnes. Nå vil de dele denne kunnskapen med resten av bransjen gjennom et innovativt nettkurs.

Masse fisk som svømmer under vann
Foto: Unsplash - Mikhail Preobrazhenskiy

Fikk med seg NTNU

Det var i 2018 at Bellona og Grieg Seafood Finnmark startet å kartlegge eventuelle lekkasjer til naturen. Prosjektet avdekket at en helhetlig og sirkulær håndtering av plastavfall i havbruksnæringen, uten forsøpling og materielle ressurser på avveie, vil kreve fokuspå flere områder. Det viste seg likevel at god opplæring og bevisstgjøring av de ansatte har stor effekt, og gjennom dette arbeidet ble det skapt løsninger som kan ha verdi for næringen som helhet. Bellona og Grieg Seafood gikk dermed sammen om å lage et yrkesrettet læringsopplegg som kan gi ringvirkninger både lokalt og globalt.

Kurset er delt i fire moduler, og er innom plast som materiale, bruk og håndtering av plast, bruksområder for resirkulert plast, rett avfallshåndtering av plast, og konsekvenser for plast på avveie. Målgruppen er røktere og driftsoperatører, ansatte i servicenæringen til havbruk og ledere lokalt i havbruksnæringen.

Når kurset legges ut på nettet vil det nå ut til hele den desentraliserte oppdrettsnæringa, der det som kjent er stor spredning på de ansatte. I Norge er det NTNU som har lengst erfaring med å utvikle og drive åpne, nettbaserte kurs med læringsopplevelser basert på såvel video som interaktive oppgaver, diskusjonsforum og mer. Universitetets havforskningsmiljø ved NTNU Ocean er med i arbeidsgruppen som utformer kurset og gir faglig støtte. De ble dermed en naturlig samarbeidspartner.

Klare for veien videre

Med støtte fra Handelens Miljøfond gjennomfører Bellona, Grieg Seafood og NTNU et forprosjekt til et slikt kurs. Aktørene utvikler en fullstendig prosjektplan med læringsbyttebeskrivelser og skisserer faglig innhold i modulene. Snart kan alle som jobber på merdene ta del i et faglig bunnsolid læringsopplegg for håndtering av plastavfall. Det kommer til å merkes der det virkelig trengs – effekten på livet i havet.

Publisert: 23.februar, 2022
Sist oppdatert: 14.desember, 2022