Tilbake til prosjektene

Bytter ut engangsplast med dispenser for spylervæske

Nordmenn bruker 30–50 millioner liter spylervæske årlig, og det meste av det som selges distribueres i poser eller dunker av plast. Rensikt erstatter engangsbeholdere med store dispensere, slik at kunden selv kan fylle på, uten bruk av engangsplast. Etter en vellykket pilot skal løsningen nå spres til flere deler av landet.

Foto: Rensikt

Bare i Norge bruker vi 30–50 millioner liter spylervæske årlig. To tredjedeler av dette selges og distribueres i engangsbeholdere av plast, hovedsakelig i 3-litersposer eller 4-literskanner. Totalt bruker vi mellom 650 og 1000 tonn plast til dette hvert eneste år.

Plasserer ut spylervæskedispensere

Oppstartselskapet er knyttet til industriinkubatoren Atheno og holder til i Bømlo. Det ble startet som et utspring fra J-Gass AS, som også produserer dispenserene, og selskapet består nå av seks–sju personer med god kompetanse, inkludert de to gründerne.

Selskapet plasserer ut store dispensere drevet med energi fra solceller og batteri på strategiske steder i landet. Deretter frakter de konsentrert spylervæske fra fabrikken og blander dette med vann i dispenseren. Bruken av konsentrat innebærer en reduksjon i mengden væske som må transporteres med 70 prosent. Ved å fylle på vann lokalt, reduserer de altså ikke bare mengden plast, men også utslippene forbundet med transport. Transportbehovet reduseres med hele 80 prosent sammenlignet med transport av ferdigblandet spylervæske i poser eller kanner.

Reduserer både plastforbruk og søl

Bruken av engangsplast er ikke det eneste som bidrar til forsøpling i forbindelse med distribusjon og fylling av spylervæske. Det er mange ledd involvert før produktet når kunden, og selve fyllingen på bilen fører ofte til mye søl, enten man fyller spylervæsken fra ei plastkanne eller en engangspose. Sølet er frustrerende, i tillegg til at den upresise fyllingen fører til sløsing. Rensikts spylervæskedispensere gjør fyllingen enklere og gir mindre søl, noe som gjør løsningen attraktiv på flere måter.

Mange kanner med blå spylervæske. I dag kjøper man vanligvis spylervæske i slike engangskanner i plast. Dette er plastbruk Rensikt vil til livs, med sin dispenserløsning.
Foto: Rensikt. I dag kjøper man vanligvis spylervæske i slike engangskanner i plast. Dette er plastbruk Rensikt vil til livs, med sin dispenserløsning.

Utvider nedslagsfeltet gradvis

Rensikt begynte arbeidet med å sette ut dispensere i november 2020. Ordningen ble raskt populær, og selv uten bruk av reklame hadde selskapet mer enn 3500 kunder det første året. Selskapet har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å plassere ut 200 dispensere i fylkene Viken, Vestfold og Telemark, Vestland og Rogaland innen utgangen av 2023. Etter de første utplasseringene i Oslo-området, starter selskapet utbyggingen i Viken før de jobber seg deretter sørover mot Halden. Så står Skien og Porsgrunn for tur, før Kristiansand, Sandnes, Stavanger og Bergen. Samtidig jobber de hele tiden med å selge inn konseptet til nye lokasjoner i de aktuelle områdene.

I løpet av 2025 er planen å ha bygget ut et landsdekkende nettverk av dispensere, slik at bileiere over hele landet kan bidra til å redusere plastbruken ved å unngå engangskanner og -poser når de fyller spylervæske.

Norsk løsning i Europa?

Rensikt samarbeider med Apcoa, Europas største aktør innen parkeringsareal. De opererer i 13 andre land med 9500 parkeringslokasjoner, og har ytret ønske om et mulig samarbeid også i Danmark, Sverige og Tyskland. I tråd med det langsiktige målet om å bidra til å bytte ut engangsbeholdere til spylervæske i Europa, har Rensikt i tillegg inngått en avtale om et prøveprosjekt i Sverige. Ti dispensere skal plasseres ut der i løpet av november.

Kanskje ser vi den norske løsningen spre seg videre ut i Europa fremover?

Publisert: 05.oktober, 2022
Sist oppdatert: 14.desember, 2022