Tilbake til prosjektene

Dette kan bli fremtiden for norske båthavner

Norges fantastiske kystlinje nytes av stadig flere. I 2020 passerte Norge én million fritidsbåter, og engasjementet har bare økt under pandemien. Men båtlivets gleder har også konsekvenser for natur og miljø. Det vil Fjord Tech Solutions gjøre noe med.


Om høsten skal fritidsbåtenes skrog renses, og høytrykkspyleren flerrer av gammelt bunnstoff og begroing. På våren skal det pusses og legges på nytt bunnstoff igjen, slik at skroget er klar for en ny sesong. Et lite omtalt miljøproblem er at overhaling og spyling av fritidsbåter gjør at mikroplast og kjemikalier renner ut i havna sammen med spillvannet.

Dette skal Fjord Tech Solutions’ miljøteknologi gjøre noe med. I dag får spillvannet renne ufiltrert ut i havnen. Med støtte fra Handelens Miljøfond skal selskapet utplassere et vannrenseanlegg i en trafikkert havn i Indre Oslofjord.

For å kunne teste teknologien og gjøre den kjent blant båteiere har Fjord Tech Solutions alliert seg med Blommenholm båtforening. Anlegget vil ha en plassering som gir båter fra hele Oslofjorden tilgang. Målet er å rense spylevannet til 500 båter på et år. Får de til det vil det utgjøre en reduksjon i mikroplastutslipp på 96 kilo, og det kun i én havn.

Fjerner nesten alt mikroplastutslipp

Renseanlegget ved navn ToxiClean fungerer slik at en brønn samler opp vannet fra båtrengjøringen og kjører det gjennom renseanlegget som skiller de miljøskadelige stoffene fra vannet. Det er estimert at 192 gram med mikroplast slipper ut i sjøen per fritidsbåt per år i forbindelse med vask av båten. Ifølge gründer Anders Ødegaarden gjør denne prosessen at 99.9 prosent av de skadelige kjemikaliene og mikroplasten fra spillvannet fjernes.

Samarbeider med gjenvinnere

Selskapet sørger for en helhetlig strøm for avfallet de samler inn. De har alliert seg med Norsk Gjenvinning for sikker avfallshåndtering og gjenvinning, og samarbeider med konsulentselskapet COWI for å videreutvikle renseanlegget.

Publisert: 08.april, 2022
Sist oppdatert: 11.august, 2023