Tilbake til prosjektene

Før fuglene kommer

Plast og taurester truer fuglelivet langs kysten vår. Ryddeaksjonen “Før fuglene kommer” er en landsomfattende ryddeaksjon som sørger for søppelfrie hekkeområder før fuglene kommer.

Rydding før fuglene kommer.
©Hold Norge Rent - Rydding før fuglene kommer

Hekkeområder sliter med plastforsøpling

Marin forsøpling er en av verdens store miljøutfordringer. Hvert år dør minst én million sjøfugl på verdensbasis på grunn av forsøpling i havet og langs kysten, og problemet truer også Norges fugleliv. Mange av Norges øyer og kyststrekninger er viktige hekkeområder, og dessverre er dette også områder som sliter med marin forsøpling. Samtidig er hekkeområder sårbare og lite tilgjengelige, som gjør ryddingen vanskeligere enn vanlige ryddeaksjoner.


Bilde av profesjonelle ryddere som rydder hekkeområder.
©Hold Norge Rent - Folk som rydder hekkeområder

Profesjonelle aktører rydder før fuglene kommer

Ryddeaksjonen «Før fuglene kommer» er et tiltak som reduserer plastforsøplingen langs norskekysten. Prosjektet koordineres av Hold Norge Rent i samarbeid med Statens naturoppsyn og Norsk Ornitologisk Forening. Målet med “Før fuglene kommer” er å rydde disse områdene før hekketiden begynner. Fagfolk er til stede under ryddingen, slik at man ikke skal forstyrre fugler som er tidlig ute. Ryddeprosjektet har 8 avdelinger over hele landet der ryddeaksjonene ledes av ulike lokale og profesjonelle aktører.

Bilde av resultatet fra en av ryddeaksjonene
Resultat av ryddingen

Hekkeområder fri for plast og ekspandering

“Før fuglene kommer” ble gjennomført for første gang våren 2015, og har ekspandert og videreført siden den tid. I 2019 ble 5 tonn plast ryddet. Prosjektet vil fortsette å rydde fremover i enda flere områder, og muliggjøres med støtte fra Handelens Miljøfond.

Om «Før fuglene kommer»

  • Hold Norge Rent leder prosjektet sammen med Statens naturoppsyn, Norsk Ornitologisk Forening og lokale aktører.
  • «Før fuglene kommer» er et nasjonalt prosjekt som koordineres lokalt på fylkesnivå gjennom egne «Før fuglene kommer»-avdelinger.
  • De lokale avdelingene består av aktører som for eksempel friluftsrådet, Statens naturoppsyn lokalt, Norsk Ornitologisk Forening lokalt og fylkesmannens miljøvernavdeling, samt lokale lag og foreninger.
  • I 2019 gjennomføres «Før fuglene kommer» i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark.
  • I 2020 innlemmes Buskerud, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Nordland i arbeidet.
  • Før fuglene kommer ble gjennomført for første gang våren 2015 på initiativ fra Marinreparatørene i samarbeid med Nesodden Ornitologisk Forening og Nesodden Kajakklubb.

Publisert: 24.mars, 2020
Sist oppdatert: 14.desember, 2022