Tilbake til prosjektene

Fra plastavfall til handlekurv

En forutsetning for å gjøre noe med plastkonsumet er å finne gode bruksområder for resirkulert plast. Åndalsnes-baserte Plasto har gjort nettopp dette. De fikk støtte til å lage høykvalitets handlekurver og handlevogner av marint plastavfall, og de første havhandlekurvene er allerede ute i butikkene.

Foto: Øyvind Breivik/Rema 1000. En av handlekurvene laget av 100 prosent resirkulert maritimt avfall.

Forskning for en bærekraftig framtid

Plast i havet er en enorm utfordring og en stor trussel mot miljøet. Selskapet Plasto leverer selv plastkomponenter til bruk i havet, og har derfor lagt inn store ressurser i å forske på og utvikle løsninger som gjør dem i stand til å ta i bruk resirkulert plast fra havnæringene.

Åndalsnes-bedriften har produsert sprøytestøpte plastkomponenter siden 1955, de første tiårene i form av leketøy og emballasje. På 1980-tallet gikk selskapet over til å bli en ren teknisk leverandør, og i 1998 begynte de å utvikle og produsere handlevogner i plast. Dette ble starten på deres satsing på støping av plast i store maskiner. Plasto satser tungt på automatisert produksjon og bærekraft. De har bred erfaring med bruk av plast i en rekke industrier, og produserer blant annet deler til oppdrettsnæringen, bilindustrien, belysningsbransjen, veinæringen og olje- og gassindustrien.

Foto: Anunantak

Plastos satsing på forskning og innovasjon er stor for en relativt liten bedrift. I 2016 brukte selskapet 15 av sine 70 millioner i omsetning på FoU.

Fra havplast til varige handlekurver

Tradisjonelt har handlekurver og handlevogner vært laget av jomfruelig plast eller stål, men Plasto ønsket å utvikle et mer miljøvennlig alternativ. I 2020 fikk de støtte av Handelens Miljøfond til å slike kurver og vogner av resirkulert plast fra havnæringen.

Før oppstart gjennomførte de konseptstudier for å vurdere om de kunne utvikle et mer miljøvennlig produkt til en konkurransedyktig pris. Studiene viste at selskapet ikke bare kunne produsere handlekurver og -vogner i samme prisklasse som konkurrentene, men at de kunne gjøre det med et betydelig lavere miljøavtrykk: opptil 75 prosent lavere miljøavtrykk, målt i CO2-ekvivalenter, sammenlignet med tilsvarende produkter laget av jomfruelig plast.

Produserer for dagligvarehandelen

For å nå ut til mulige kunder i norsk dagligvarehandel, har Plasto fått med seg ITAB Lindco som prosjektpartner. De er en etablert leverandør til dagligvarekjeder over hele Norden, og kjenner sluttkundens behov og ønsker godt. I Norge har de blant andre Rema 1000, Norgesgruppen, Bunnpris og ICA på kundelisten, og leverandøren fikk tidlig i prosessen signaler om at handlekurver og -vogner av resirkulert materiale ville være av stor interesse for flere dagligvarekunder.

Desember 2021 startet Rema 1000 arbeidet med å fase ut sine gamle handlekurver og erstatte dem med handlekurver laget av plastavfall fra marine næringer. Nå er de aller første havplasthandlekurvene å finne i butikk, og innen utgangen av 2022 skal alle håndholdte handlekurver i dagligvarekjeden være laget av slik plast.

Tre mørkegrå handlekurver stablet oppi hverandre
Foto: Anunantak

Ønsker å hente plasten lokalt

Det samles inn mye maritimt avfall i Norge, men det kan være utfordringer med å få samlet dokumentasjon på materialenes egenskaper. For å kunne sikre høy nok kvalitet på sluttproduktet har Plasto valgt å satse på materialer fra leverandører som kan dokumentere materialenes egenskaper godt, for eksempel Plastix. Selv om de henter mye råstoff fra norsk marint avfall, ønsker Plasto på sikt å hente enda mer av råstoffet sitt fra lokale resirkuleringsbedrifter, for slik å kunne redusere miljøbelastningen fra transport, og dermed levere et enda bedre miljøregnskap for sine produkter.

En åpen hånd holder små mørke plastkuler
Foto: Anunatak

Potensiale utover handlekurver

Selv om dette prosjektet handler om handlekurver og -vogner, er mener prinsippene og teknologien er overførbare til andre ting som støpes av plast. Plastos mål er å bruke resirkulert materiale av lav kvalitet til å skape produkter av høy kvalitet og med lang levetid. På denne måten reduseres etterspørselen og dermed produksjon av ny plast, som igjen reduserer det totale forbruket av plast.

Publisert: 20.april, 2022
Sist oppdatert: 14.desember, 2022