Tilbake til prosjektene

Norsk teknologi kartlegger plastavfall på havbunnen

Det er ingen som vet med sikkerhet hvor mye plastavfall som befinner seg på havets bunn, men kanskje utvikles det nå teknologi som på sikt kan gi oss svaret. Skarv Technologies har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å utvikle programvare for gjenkjenning av marint avfall under overflaten.

Kreditering: Skarv Technologies AS 2022

Jorda har fått kallenavnet “den blå planeten”. Det er ikke uten grunn. Blå hav dekker 70 prosent av jordoverflaten. Havene er fulle av liv - og plastforsøpling. Ifølge forskningsprosjektet «Tracking of Plastic in Our Seas» (TOPIOS) havner det aller meste av det marine avfallet, anslagsvis over 90 prosent, på havbunnen.

Dyr og tidkrevende opprydding

Et første steg i å få ryddet opp avfallet på havets bunn er å vite hvor det befinner seg. I dag er det å lokalisere og kvantifisere avfallet både tidkrevende og kostbart, noe som driver opp kostnadene også for oppryddingsprosjektene som skal håndtere og dekke til forurensede havneområder.

Kreditering: Skarv Technologies AS 2022. Slik kan det se ut når kamera- og gjenkjennelsesteknologien peker ut plastgjenstander på havets bunn.

Med mer kostnadseffektiv kartlegging mener Trondheim-baserte Skarv Technologies at opprydding på havbunnen kan gjøres raskere, rimeligere og mer målrettet.

Vil kartlegge og effektivisere

Teknologiselskapet ble grunnlagt i 2019 og har allerede utviklet flere farkoster som kan kartlegge søppel og andre objekter på havets bunn, med kamera og kunstig intelligens.

Skarv Technologies har fått støtte fra Handelens Miljøfond til å utvikle en teknologi for å identifisere, lokalisere og kvantifisere marint avfall. Selskapet tar sikte på å skape produkter og programvare som gjør både planleggingen og selve oppryddingen av havbunnen mer effektiv. Teknologien kan kartlegge plastsøppel helt ned til 300 meters dyp.

Kreditering: Skarv Technologies AS 2022. Slik så det ut da Skarv Technology testet teknologien på nattestid.

Tre hovedaktiviteter

Skarv skal bruke midlene til et prosjekt som bygger videre på deres eksisterende prototype, og de skal gjennomføre følgende aktiviteter:

  • Lokalisering og kamerasystem: Selskapet skal forbedre sin prototype og ferdigstille et system for å hente ut nøyaktig posisjon under vann ved hjelp av akustikk.

  • Software for gjenkjenning av avfall: Basert på den tidligere prototypen skal Skarv videreutvikle programvaren for gjenkjenning av avfall ved hjelp av kameraer. De skal gjøre programvaren mer presis, samt ferdigstille den som et produkt som kan brukes av andre aktører.

  • Utvikle webportal: Selskapet ønsker å utvikle en løsning for å samle inn bilder av marin forsøpling, noe som vil muliggjøre den videre opplæringen av kunstig intelligens for å gjenkjenne flere typer avfall (Dette lot seg ikke gjøre per i dag, så midlene ble omdisponert innad i prosjektet).

Tilgjengelig for andre og enkelt i bruk

Skarv ønsker å gjøre teknologien tilgjengelig for andre aktører, og legger derfor mye arbeid i å gjøre produktene og programvaren enkel å bruke. Både utviklingen og produktifiseringen vil dessuten skje i samarbeid med sluttkunder i det offentlige, inkludert kommuner og frivillige organisasjoner, samt inspeksjonsselskaper og universiteter. Selskapet har allerede kartlagt behovet i det offentlige, men vil utvide til å inkludere både frivillig sektor og kommersielle aktører innen havbunnskartlegging.

Publisert: 14.oktober, 2022
Sist oppdatert: 14.desember, 2022