Tilbake til prosjektene

Plastsøppel gir jobbmuligheter for kvinner

Mali er et av verdens fattigste land med et stort plastforsøplingsproblem, og høy arbeidsledighet særlig blant kvinner og de yngre. Strømmestiftelsen og Norsk Gjenvinning skal skape inntekt for kvinner og ungdom gjennom innsamling og gjenvinning av plastsøppel, som videre blir til skolepulter og benker.

Kvinne som har fått jobb og vasker plast
©Strømmestiftelsen - Kvinne som har fått jobb og vasker plast

Fattigdom og stort plastforsøplingsproblem

Mali er et av verdens fattigste land og plastforsøpling er et stort problem. Årlig produseres rundt 645.000 tonn husholdningsavfall i hovedstaden Bamkao, men det finnes ingen system for kildesortering eller avfallssortering, og store uregulerte søppelfyllinger oppstår i bybildet. Mangel på ressurser, infrastruktur og kompetanse gjør det umulig å imøtekomme det økende volumet av avfall. I Mali er også arbeidsledighet et stort problem, særlig blant kvinner og de yngre.

Kvinner og unge samler inn plastsøppel til gjenvinning
©Strømmestiftelsen - Kvinner og unge samler inn plastsøppel til gjenvinning

Gir plastsøppel en verdi

Strømmestiftelsen er en norsk bistands- og utviklingsorganisasjon som jobber for å bekjempe fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping. Norsk Gjenvinning leverer løsninger for avfallshåndtering. I samarbeid med Norsk Gjenvinning og Returkraft, skal Strømmestiftelsen gjøre det mulig for arbeidsledige unge kvinner og menn å få en betalt jobb gjennom innsamling og gjenvinning av plastsøppel, og omskape plasten til nyttige produkter - skolepulter og benker. Prosjektet skal løse forsøplingsproblemet ved å gi plastavfallet verdi, altså gjøre søppel om til en ressurs.

Strømmestiftelsen har regionskontor i Vest-Afrika og har både lokalkunnskap og ressurser tilgjengelig. Prosjektet bygger på lærdom fra et lignende prosjekt utført i nabolandet Burkina Faso, og er designet og skal implementeres i tett samarbeid med lokale myndigheter.

Et gjenvinningsanlegg vil bli implementert i Mali, og forbedret i samarbeid med Ingeniører Uten Grenser. De vil sikre at giftige gasser som frigjøres under støpeprosessen av plastbordet elimineres, ved bruk av riktig temperatur i støpeprosessen. Dette sikrer at arbeidsmiljøet er trygt for de ansatte.

Gjennom yrkesopplæring skal ungdom få utdanning i gjenvinning av plast og startpakke til å sette i gang egen produksjon. Prosjektet vil gjøre det mulig for 20 tidligere arbeidsledige unge kvinner og menn til å jobbe på anlegget som materialeksperter og produsenter. Videre vil prosjektet gjøre det mulig for over 100 kvinner å få betalt for å plukke plastavfall som de vil levere på gjenvinningsanlegget. Plastforsøplingen blir samlet inn fra gatene og de store søppelfyllingene i byen. Plastavfallet gjenvinnes og foredles, og deretter lages solide skolepulter og benker som vil selges til private og offentlige skoler, blant annet gjennom Strømmestiftelsens utdanningsprogram.

Innsamlet plastsøppel vaskes
©Strømmestiftelsen - Innsamlet plastsøppel vaskes

Flere i jobb, mindre plastsøppel og oppskaleringsmuligheter

Over 100 kvinner vil få muligheten til en inntekt gjennom innsamling av plastavfall fra gater og fyllinger. Kvinnene får også opplæring i verdien og mulighetene som finnes i avfall, i tillegg til en grunnleggende forståelse for hvilke konsekvenser avfall har på miljøet.

Hele 120 tonn plast, som blir til 4000 skolepulter og benker, estimeres å kunne bli produsert ved produksjonsenhetene. Dette vil gi utstyr til 200 klasserom og 12.000 skoleelever. Det er beregnet at 20 hektar skog vil bli beskyttet årlig som følge av å erstatte tre med resirkulert plast.

Prosjektet vil dermed ha ringvirkninger på flere områder: Avfall får en verdi, mindre plast ender opp i havet, og fattige kvinner og unge arbeidsledige får dra nytte av mulighetene som plastsøppel gir. Prosjektet tar sikte på å bli en permanent løsning, og kan oppskaleres ved å etablere nye gjenvinningsanlegg. Flere gjenvinningsanlegg, vil føre til større mengder innsamlet plast, og kan bidra til å bygge opp avfallshåndteringssektoren i fattige land.

Om prosjektet

  • Skal løse plastforsøplingsproblemet i Mali gjennom å gi plastavfallet en verdi
  • Er et prosjekt som kan oppskaleres til flere afrikanske land i samme situasjon
  • Ledes av Strømmestiftelsen og Norsk Gjenvinning
  • Strømmestiftelsen er en norsk bistands- og utviklingsorganisasjon som jobber for å bekjempe fattigdom gjennom utdanning og jobbskaping.
  • Norsk Gjenvinning leverer løsninger for avfallshåndtering.

Publisert: 01.april, 2020
Sist oppdatert: 14.desember, 2022