Tilbake til prosjektene

Opprydding i Raet nasjonalpark

Spøkelsesfiske er et stort problem på norskekysten og i hele verden. Tusenvis av fiskeredskap som folk har mistet eller glemt står i årevis og dreper fisk og bunndyr fordi redskapet er laget av plast som ikke blir brutt ned. Havforskningsinstituttet (HI) skal stille med forskere, og sammen med dykkere, lokalbefolkningen og selskapet Green Bay AS skal de rydde havbunnen i Raet nasjonalpark i Agder. Målet er null spøkelsesfiske i parken.

Dykkere rydder havbunnen i Raet nasjonalpark
© Christine Fagerbakke - Dykkere rydder havbunnen i Raet nasjonalpark

Tapte fiskeredskap dreper liv i havet

Spøkelsesfiske er et stort problem på norskekysten og i hele verden. Tusenvis av fiskeredskap folk har mistet eller glemt står i årevis og dreper fisk og bunndyr fordi redskapen er laget av plast som ikke blir brutt ned. Mistet eller tapt fiskeredskaper kalles spøkelsesfiske fordi fisk og andre havdyr fanges av redskapet og dør, og tiltrekker seg nye dyr. På denne måten kan et tapt fiskeredskap spøkelsesfiske i mange år og ødelegge marint liv.

Ødelagt fiskeredskap plukkes opp fra havet.
© Tord Aslaksen - Ødelagt fiskeredskap plukkes opp fra havet.

Forskere, dykkere og frivillige dokumenterer og rydder havbunnen

Havforskningsinstituttet (HI) skal sammen med selskapet Green Bay AS, dykkere og lokalbefolkningen rydde havbunnen i Raet nasjonalpark i Agder for tapte fiskeredskap.

HI er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa, og hovedaktivitetene er forskning, rådgivning og overvåkning. HI i Flødevigen har mange års erfaring med reservater og samarbeid med frivillige og kommuner, samt har jobbet tett med Norges Dykkerforbund (NDF) i kampen mot spøkelsesfiske i en årrekke. HI har derfor skaffet seg en god oversikt over hvor mye og hvilke fiskeredskaper som står ute. Det har derimot ikke blitt gjennomført et så systematisk arbeid før, og det er derfor stor usikkerhet knyttet til omfanget av ryddingen i dette store området, både i forhold til tid og kostnader. Ryddeprosjektet er derfor delt opp i to deler:

  1. Den første fasen av prosjektet innebærer testing av ulike metoder for opprydding, hvilke tiltak som kan føre til hindring av tap av utstyr og formidling.
  2. Den andre fasen av prosjektet er hovedoppryddingen, som vil starte i 2021.

HI skal lede prosjektet og stiller med forskningspersonell, der hovedoppgaven er å dokumentere og planlegge det operasjonelle. Selve oppryddingen skal andre gjennomføre, blant annet av Green-Bay AS og en rekke frivillige aktører. Det skal også kobles opp mot Blått kompetansesenter sør. Det store området gjør at HI også er avhengige av tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen for å få maksimal uttelling i prosjektet.

Overføringsverdi til andre kystområder

HI er i full gang med å finne beste praksis-metoder for opprydding og hvilke tiltak som hindrer tap av fiskeredskaper. HIs brede og lange erfaring gir et spesielt godt utgangspunkt for å mobilisere folk og skape gode holdninger. Ryddingen i Raet Nasjonalpark skjer i 2021.

Erfaringen og metodene som utvikles i prosjektet har overføringsverdi til andre kystområder, og Handelens Miljøfond vil støtte metodene og tiltakene i nye viktige deler av kysten når dette prosjektet ferdigstilles.

Fiskeredskap tatt opp og ryddet fra havbunnen.
© Havforskningsinstituttet - Fiskeredskap tatt opp og ryddet fra havbunnen.

Om Raet nasjonalpark

  • Raet Nasjonalpark ble opprettet i 2016 og er i hovedsak en marin nasjonalpark, der sjøområdene utgjør 98 % av nasjonalparkens areal.
  • Strekker seg over Arendal, Tvedestrand og Grimstad kommune.
  • Nasjonalparken er svært mye brukt av både fastboende og turister for båtliv, fiske, bading og annen rekreasjon.
  • Et sunt og friskt havmiljø med bærekraftige bestander er viktige kvaliteter for Raet Nasjonalpark.

Om spøkelsesredskap i havet

  • Moderne fiskeredskaper er ofte laget av plast og har lang nedbrytningstid.
  • Fiskeredskaper som er mistet eller tapt på havbunnen kan over lang tid «spøkelsesfiske». Det betyr at fisk og andre havdyr fanges av redskapet og dør, og tiltrekker seg nye dyr. På denne måten kan et tapt fiskeredskap spøkelsesfiske i mange år og ødelegge marint liv.
Gammelt fiskeredskap som har ligget lenge på havbunnen
© Tord Aslaksen - Gammelt fiskeredskap som har ligget lenge på havbunnen

Publisert: 23.mars, 2020
Sist oppdatert: 14.desember, 2022