Tilbake til prosjektene

Flottør reduserer tap av fiskeredskap

Mengder med fiskeredskap mistes i havet hvert år, som dreper fisk og andre dyr i mange år når de blir liggende. ResqUnit skal hjelpe fiskerne å finne fiskeredskapet igjen ved hjelp av en rund og gul flottør. Flottøren flyter opp til overflaten dersom redskapet blir liggende for lenge i havet, og slik vil det enkelt hjelpe fiskerne å finne hvor redskapet ligger og kan dra det opp.

Flottør festet på fiskeredskap under vann
©ResqUnit - Flottør festet på fiskeredskap under vann

Tapt fiskeredskap dreper liv i havet og blir til mikroplast

Enorme menger fiskeredskap mistes hvert år i sjøen, og de fleste fiskeredskap er laget av plast. Ikke bare bidrar dette til forsøpling og mikroplastpartikler som etterhvert finner veien inn i næringskjeden, men enorme mengder fangst går også tapt ved at fiskeredskapene fortsetter å fange og drepe dyr når de blir liggende i havet. Dyr som fanges i teinene vil etterhvert sulte ihjel, og når disse dør, vil de fungere som agn for andre dyr. Slik fortsetter det.

Teiner kan forsvinne på havdypet av flere grunner, den kan blåse på havet fra land, teinen blir satt for dypt ved et uhell, eller blåsen kuttes ved påkjørsel. Det antas at det på verdensbasis mistes 10% av alle teiner hvert år.

En gul flottør er redningen

ResqUnit er et selskap som jobber med å løse miljøproblemer ved hjelp av innovasjon og teknologi. For å løse problemet med tapte eller mistede teiner, har ResqUnit utviklet et produkt som skal hjelpe fiskerne å finne fiskeredskapet igjen.

Produktet er en rund og gul flottør som festes til teinens sidevegg ved hjelp av en tråd i organisk materiale, og dekker et stort rømningshull for dyrene. Dersom teinen mistes og blir liggende lenge i vann, råtner tråden og flottøren flyter opp til overflaten og spoler ut en line på inntil 45 meter som man kan trekke teinen opp etter. Når flottøren løses ut, åpnes også rømningshullet på 15 cm i diameter på teineveggen som dyr fritt kan bevege seg inn og ut gjennom.

Produktet er allerede utsolgt i Norge, og skal nå selges til flere markeder som f.eks. USA.

Fiskeredskap på land med flottør
©ResqUnit - Fiskeredskap på land med flottør

500 færre fiskeredskap i havet og gode fremtidsutsikter

Innføringen av flottøren har bidratt til å redusere ca. 500 tapte teiner i havet siden lanseringen av produktet i 2019. Nå skal Resqunit produsere mange flere eksemplarer, og målet er å redusere over 100 000 tapte teiner i året i de 5 markedene Resqunit nå skal selge produktet.

Ideen til ResqUnit kan også oppskaleres og benyttes på flere fiskeredskap enn teiner, og motivere fiskerinæringen til å benytte seg av slik teknologi.

Om ResqUnit

  • Et selskap som skal bidra til å redusere mengden tapte teiner
  • Har utviklet et produkt, en flottør, som gjør det enklere å finne tapte fiskeredskap
  • Selges nå i Norge, USA, Canada, Storbritannia og Australia
Peker på flottør som er festet på fiskeredskap
©ResqUnit

Publisert: 01.april, 2020
Sist oppdatert: 14.desember, 2022