Tilbake til prosjektene

Sikrer tunneler med gjenbruksplast

Telemark-baserte Oldroyd har utviklet teknologi for å ta i bruk gjenvunnet plast i vannsikringsmembraner for tunnelinnredning og byggkonstruksjoner. Støtten fra Handelens Miljøfond har fått fart på investeringene og utvikling av nye produkter.

Foto: Oldroyd

Norge har mer enn 1100 ulike tunneler, inkludert noen av de lengste undersjøiske tunnelene i verden. Med over 800 kilometer av landets veier i tunnelløp, går det med mye plast når tunnelene skal kles med vannsikringsmembraner mellom fjellveggen og betongveggen i tunnelrommet. For å redusere miljøavtrykket har Oldroyd utviklet en membranteknologi som gjør det mulig å bruke gjenvunnet plast i disse membranene, uten at kvaliteten forringes eller holdbarheten reduseres.

Høsten 2020 søkte de om støtte fra Handelens Miljøfond. Tildelingen på fem millioner kroner over tre år har gjort det mulig for Oldroyd å fremskynde innkjøpet av nytt produksjonsutstyr og sette i gang med utviklingen av nytt tilbehør.

Erstatter mer enn 500 tonn plast

Teknologien selskapet benytter gjør det mulig å produsere en én millimeter tykk membran i opptil fem ulike lag. I de midterste lagene i flerlagsmembraenen bruker Oldroyd gjenvunnet plast. Teknologien gjør at de kan legge midtsjiktet presist mellom to lag, og slik bestemme nøyaktig hvor mye gjenvunnet materiale de bruker i membranen.

Denne teknologien har potensiale for å kraftig redusere plastbruk i byggebransjen. Selv om man kun ser på tunnelmembraner er det snakk om enorme volum plast. Norge har mange store tunnelprosjekter, og bare på et prosjekt selskapet jobber med langs E39 er det rundt en million tunnelkvadratmeter membran, noe som tilsvarer mer enn 2000 tonn med plast. I et prosjekt av denne størrelsen kan Oldroyd tilsette mer enn 500 tonn med postkonsumerplast.

Foto: Oldroyd

Like god kvalitet

Gjenvunnede materialer mister noen noen av egenskapene sine sammenlignet med jomfruelige, men Oldroyds teknologi gjør det mulig å «bygge inn» gjenvunnet plast uten at det går på bekostning av kvaliteten. Ved å lukke den gjenvunnede plasten inn mellom to yttersjikt av jomfruelig plast, sørger de for at membranens egenskaper er like gode som om den var produsert utelukkende av jomfruelig materiale. I dag tilsetter de ti prosent resirkulert plast, men mener at de kan tilsette 20 prosent uten at membranen blir dårligere.

Eliminerer svinn

For Oldroyd er det viktig at også produktene de selv produserer skal være mulig å gjenbruke. Derfor kan alle deres membraner gjenvinnes i sin helhet. Et annet viktig grep selskapet har tatt for å redusere plastbruken, er å levere tunnelmembran på nøyaktige mål. Tradisjonelt har det vært vanlig at membranen kappes for å tilpasses den enkelte tunnelbuen ute på anleggsplassen, men denne metoden fører til mye svinn. Oldroyd leverer membranen sin på mål, ferdig kappet på store ruller. Membranene legges på hele tunnelbuen i ett og ett legg, før leggene sveises sammen. På den måten får man en helt vanntett membran som dekker hele tunnelbuen. I tillegg til miljøgevinsten sparer de målkappede membranene også mye tid og arbeid ute på byggeplassen.

Det gjenvunnede råstoffet handler de blant annet fra IVAR-anlegget i Ryfylket i Rogaland. Nå håper de flere aktører i bygg- og anleggsbransjen ser potensialet for å kutte sin plastbruk, og lar seg inspirere.

Publisert: 09.desember, 2021
Sist oppdatert: 14.desember, 2022