Tilbake til prosjektene

Gjør det gøy å kaste røyk på rett sted

Når en skal redde miljøet, må pisken noen ganger fram. Men Sneipfritt er et tiltak for renere gater som utelukkende handler om gulrot: De populære askebegrene som lar deg stemme på et morsomt dilemma med sneipen eller snusen. Den havner dermed trygt i søpla, i stedet for på bakken.

Foto: Sylvio Carvalho.

Sneipen er farlig både når den røykes – og etterpå

Stadig færre blir hekta på nikotin, men i overskuelig framtid kommer det fortsatt til å bli røykt sigaretter og inntatt snus her i Norge – og det forsøpler. En fersk rapport anslår at sneip og snus utgjør hele 63 prosent av alt søppelet som havner på avveie i Oslo. Det til tross for at dette avfallet inneholder både plastkomponenter og giftstoffer, og utgjør en alvorlig trussel mot naturen. Dette ville Sneipfritt gjøre noe med.

Det geniale askebegeret

De gule askebegrene fra Sneipfritt – kalt ballot bins, eller avstemningskasser – henger stadig flere steder der folk tar seg en røykepause, og består av to snus- og sneip-kammere med hvert sitt vindu. Øverst stilles et spørsmål, og røykere og snusere avgir sitt svar ved å velge å kaste sneipen og snusen til høyre eller venstre: Hva er den beste superkraften – usynlighet eller å kunne fly? Ville du helst reist til fremtiden eller fortiden? Er det for tidlig med julepynt i november?Når avfallet bygger seg opp over tid får publikum et inntrykk av hvilket alternativt som er mest populært, og enten det er til glede eller forargelse, får man lyst til å delta selv. Da havner ikke stumpene på bakken! Som bonus gjør Sneipfritt oss på en humørfylt måte mer bevisst på forsøplingen snus og røyking medfører.

En kreativ gjeng med ansatte i Sneipfritt sitter rundt et bord, ler og smiler og kommer på ideer til Ballot bins.
Foto: Sylvio Carvalho. En kreativ gjeng med ansatte i Sneipfritt har idémyldring og kommer på ideer til Ballot bins.

Ble rammet av korona

Forretningsmodellen til Sneipfritt er å leie ut ballot bins til blant annet utelivsaktører, festivaler, kommuner og utdanningsinstitusjoner, og erfaringene fra blant annet Øyafestivalen, McDonalds, Rusken og Høyskolen Kristiania er at produktet både vekker oppmerksomhet og har en god effekt på forsøplingsproblemet.

Driften krever imidlertid en del innsats. Askebegrene skal importeres og lagres, og når de er montert skal de vedlikeholdes og tømmes med jevne mellomrom. Data må samles inn for å måle den reelle reduksjonen av sneipavfall. Ødelagte askebegre skal gjenbrukes, og helst ønsker Sneipfritt å kunne resirkulere selve sneipene også. For at det skal kunne bli flere ballot bins rundt omkring i samfunnet, må Sneipfritt dessuten drive markedsføring og salg.

I 2020 var det planlagt et stort fremstøt mot at av de mest gunstige arenaene for ballot bins som avfallsreduksjonstiltak – eventer. Det kunne skaffet selskapet midler til å øke bemanningen til både utvikling, drift og salg og løftet det et stort skritt videre. Men alt ble stanset av covid-pandemien. Heldigvis visste Sneipfritt at Handelens Miljøfond støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, og sendte fondet en søknad.

Nå vokser Sneipfritt videre

Takket være tilskudd fra Handelens Miljøfond har to-personsbedriften Sneipfritt nå kunnet gjennomføre en solid oppbemanning.

En ny 25 prosent-stilling går til markedsføring av ballot bins, slik at selskapet kan skaffe kunder ut over dem som tar direkte kontakt etter å ha sett et av de kreative askebegrene. Og en ny 30 prosent-stilling jobber direkte mot events og festivaler, som har vist seg å være inntektsgivende og gode matcher for konseptet. Trolig kan denne stillingen videreføres også etter neste års festivalsommer, bare på ryggen av inntektene den genererer.

Postit-lapper som ligger utover et bord og viser hvordan Sneipfritt idémyldrer for å komme på konsepter til sneipboksene, også kalt Ballot bins.
Foto: Sylvio Carvalho

Stillingene frigjør kapasitet i ledelsen av selskapet, som dermed kan drive enda mer salg og utvikling. Dette skaper mer plast-reduksjon og mer holdningsendring. Det fører også til mer inntekter, som vil gjøre det mulig å skape varige arbeidsplasser for de som ansettes. I tillegg vil de nye stillingene i seg selv føre til mersalg og større miljøeffekt.

Publisert: 15.november, 2021
Sist oppdatert: 14.desember, 2022