Tilbake til prosjektene

Plastsøppel som inngangsbillett

Festivaler er storforbrukere av engangsemballasje, og bruker store ressurser på å rydde opp søppel under og etter arrangement. Som en av Norges største familiefestivaler, ønsker Sommerfesten på Giske å motivere publikum til å plukke plast i naturen. Som den første festivalen i verden, har de innført betaling av inngangsbilletten med plastsøppel.

Inngangsbilletten man får dersom man leverer plukket plastsøppel
©Momentium - Inngangsbillett betalt med plastsøppel
Familie betaler inngangsbillett med plastsøppel
©Momentium - Familie betaler inngangsbillett med plastsøppel

Festivalenes problem: engangsemballasje og forsøpling

Festivaler samler mange folk, og er storforbrukere av engangsemballasje. Det brukes store ressurser på rydding og sortering av søppel under og etter arrangement. Likevel trenger festivalene publikums hjelp for å gjøre jobben på en skikkelig måte. Det er avgjørende for at plast og annen forsøpling ikke havner i naturen.

Motivere til å rydding og holdningsskapende arbeid

Sommerfesten på Giske er blant de største familiefestivalene i Norge og har vært arrangert årlig siden 2003. Festivalen har rundt 5- 10 000 besøkende per dag.

Momentium, som arrangerer festivalen, skal bidra til å redusere plastforsøpling på flere måter:

1. Motivere til plukking av plast
For å motivere en stor mengde med folk til å plukke plast i naturen, har Sommerfesten på Giske, som den første festivalen i verden, innført at publikum kan betale inngangsbilletten med plastsøppel. Her kan publikum ta med plastsøppel fra naturen i en full sekk og "betale" med denne ved inngang. Dette må være plast som er plukket ved stranden eller i naturen. Alle som betaler med plast får utdelt et bånd på hånda med følgende tekst ”Jeg har spleiset med plast”. I etterkant blir plasten som samles inn sortert og resirkulert i samarbeid med Plastfritt Hav og det lokale avfallsselskapet SunnTrans.

2. Arrangere ryddeaksjoner
I forkant av festivalen arrangerer Momentium egne ryddedager. Ryddeaksjonene blir lagt opp som egne arrangementer, der målet er å få størst mulig deltakelse fra lokalbefolkningen.

3. Påvirke folks holdninger gjennom ulike kommunikasjonstiltak
For å tydeliggjøre miljøeffekten av “plastbilletten”, lages det en stor kunstinstallasjon av den innsamlede plasten. Dette er en populær aktivitet under festivalen, og er en tankevekker om at hvis alle plukker litt, utgjør det til sammen store mengder plast ryddet bort fra naturen.

Momentum jobber også aktivt med internasjonale og nasjonale medier, så vel som lokale og regionale, for å skape bevissthet og engasjement for rydding av plast. I tillegg annonseres “plastbilleten” og ryddeaksjonene i sosiale medier.

Mindre plastsøppel i naturen og inspirasjon for festivalbransjen

Over 1000 besøkende betalte inngangsbilletten med plast de hadde samlet i naturen, og utgjorde ca. 3,5 tonn plast, som videre gikk til gjenvinning. Prosjektet og tiltakene fikk stor oppmerksomhet i sosiale medier og i media, med utelukkende positive oppslag i både regionale og nasjonale media, og er nå nominert til den nasjonale Sponsor- og Eventprisen 2020.

Tiltakene for å redusere plastforsøplingen var vellykket. Festivalen vil fortsette med miljøtiltakene fremover, og vil inspirere flere i festivalbransjen til å innføre lignende tiltak.

Festivaldeltaker betaler inngangsbillett med plukket plastsøppel
©Momentium - Festivaldeltaker betaler inngangsbillett med plukket plastsøppel

Om Sommerfesten på Giske

  • Er blant de største familiefestivalene i Norge
  • Motiverer folk til å plukke søppel ved å bruke plastsøppel som inngangsbillett
  • Bidro til 3,5 mindre plast i naturen i 2019

Publisert: 01.april, 2020
Sist oppdatert: 14.desember, 2022