Tilbake til prosjektene
Status:

Avsluttet

Stopper plasten før den havner i Ganges

Plastic Fischer forhindrer hver måned at opp til 12 tonn med plast havner i Indias helligste elv. Slik bidrar norske plastposekroner til å stoppe store mengder plast fra å renne ut i verdenshavene.

  • Mottaker: Plastic Fischer GmbH
  • Region: Tyskland
  • Prosjektperiode: 2021 – 2023
  • Tildelt beløp: 1 500 000
  • Formål: Rydde og forebygge plastforsøpling

Du har kanskje hørt at 90 prosent av all plast som renner ut i havet kommer fra 10 elver? (Forskning.no, 2018) Ganges er en av de 10. Klarer vi å stoppe plastforsøplingen som renner ut i Ganges vet vi derfor at vi reduserer en viktig kilde til forsøpling av verdens hav.

Hva går prosjektet ut på?

Plastic Fischer har fått støtte av oss til å sette opp installasjoner for oppsamling av plastavfall ved elveutløp til Ganges-elva i Varanasi. Støtten har gått til å få i gang hele prosjektet og finansiere lønninger til de som drifter installasjonene og håndterer plastsøppelet. De sier selv at prosjektet ikke hadde blitt realisert uten norske plastposekroner.

Installasjonene samler store mengder plast. Dette bildet viser mengden plast som er fanget opp etter at installasjonen ble rensket for plast dagen før.

I prosjektet undersøker de effekten av installasjoner etter størrelsen og forholdene på elva, og tester totalt 5 ulike installasjoner.

Store mengder plast ryddes - og går til gjenvinning

Dette er arbeid som monner. Plastic Fischer samler inn i snitt 10-12 tonn plast i måneden fra de totalt fem installasjonene de har satt opp ved elveutløpene mot Ganges. Plasten tørkes før før den veies, så det er snakk om veldig store mengder plast.

Det er snakk om enorme mengder plast. Bildet viser en stor stabel med tørket plast langs en hel vegg. Denne plasten ble fanget opp etter at installasjonen ble rensket for plast dagen før.
Det er snakk om enorme mengder plast. Her ser du mengden plast som er fanget opp etter at installasjonen ble rensket for plast dagen før.

Når plasten er samlet inn har de fått på plass et godt system for avfallshåndteringen. Det som har en verdi og kan gjenvinnes tas ut, mens resten sendes til en sementfabrikk som bruker det som forbrenningmateriale som en erstatning for kull.

Plastic Fischer bruker lokalprodusert utstyr i installasjonene, og er dermed med å støtte opp lokalt næringsliv. Faktisk er det bare en maskin som brukes til å sortere avfallet som er kjøpt inn fra utlandet. De operer også med gode arbeidsforhold. De betaler sine ansatte godt, og de ansatte får også dekket helseforsikring. Dette prosjektet er et eksempel til etterfølgelse på mer enn en måte.

Publisert: 30.mars, 2023
Sist oppdatert: 11.oktober, 2023