Tilbake til prosjektene

Strendene ryddes i Senegal

Strendene i Senegal i Vest-Afrika er fulle av plast. Men nå rydder lokalbefolkningen, som ikke vil se flere døde skilpadder med plast rundt halsen. Med organisasjonen Niafrangs Venner og midler fra Handelens Miljøfond skal de gjenvinne plasten til belegningsstein. Det gir også arbeidsplasser i et område hvor veldig få har lønnet arbeid.

Behov for å rydde sengalesiske strender
Foto: Ibrahima Faty/Diannah Bolong

Jobber for ren strand og ren landsby

Niafrangs Venner er en norsk humanitær organisasjon som har jobbet i Sør-Senegal i ti år. Den ble stiftet av det norske gjestehuset TinTing for å bidra til arbeidsplasser. Senegal har en lang kyst mot Atlanterhavet, noe som betyr at plast fra havet fyller de vakre strendene. Nå krever folk et trygt miljø for mennesker og dyr. Senegal er et fattig land som mangler penger til renovasjon og gjenvinning, men med prosjektet «Ren strand – ren landsby» samarbeider Niafrangs venner med kommunen og statlige og lokale institusjoner for å løse problemene.

Rydding på stranda og i elva ved Diannah
Foto Alioune Barro/Diannah Bolong

Dette gjør "Ren strand - ren landsby"

Rydder og samler plast

Niafrangs venner tar for seg flere kilder til plastforsøpling. De jobber langsiktig for å redusere plastforurensningen i fem landsbyer og langs strendene ved å arrangere ryddedager og ryddekonkurranser mellom landsbyene. Når plasten er samlet inn vil de transportere plast og annet avfall med esel eller sykkel til gjenvinningsstedet.

Plastsøppel skal bli belegningsstein

Plasten skal gjenvinnes på en 5 mål stor tomt som prosjektet har kjøpt, ryddet og gjerdet inn. Tomta er nå klar og produksjonen av belegningsstein skal være i gang kommende vinter. Her skal fem kvinner og fem menn få jobb etter en kort utdanning på et gjenvinningsanlegg i nabolandet Gambia. Plasten smeltes og støpes om til heller som kan brukes på gulv og tak, og vil bidra til å redusere bruken av sement. Målet er å skape flere produkter på sikt.

like belegningsstein av plast kan redusere det store  forbruket av sement i et distrikt hvor det ikke finnes stein. En panteordning skal sikre at de ikke blir søppel på nytt.
Foto: Babucar Camara

Redusere plastetterspørselen

For å redusere plastforsøplingen er det også viktig å redusere den lokale etterspørselen etter plast. Niafrangs venner engasjerer derfor lokale kvinner til å sy og selge handlenett av brukt tøy som befolkningen kan bruke i stedet for plastbæreposer.

16 kvinner har hittil vært på sykurs, og nå selges de populære og solide handlenettene av brukt tøy på markedet. Dette endrer holdninger, samtidig som kvinnene tjener penger på å sy vesker til turistene. Flere kurs står på planen.

Henger opp søppelsekker

Sekkene er laget av brukte rissekker i landsbyene. Sekkene skal tømmes regelmessig og søplet fraktes til gjenvinningsstedet med sykkel og eselkjerre. Dette er under arbeid.

Opplæring i hvordan plast påvirker naturen

Naturguider med utdanning i økologisk turisme leder ryddeaksjoner og besøker skoler, festivaler, kirker og moskeer for å fortelle folk hvordan plast påvirker natur, dyr og mennesker.
De vil også oppfordre til bruk av palmeblad og hamp i stedet for nylontau, og informere om skadene på husdyr som spiser plast fra søppelhaugene. Det er stor interesse for disse foredragene.

Om prosjektet "Ren strand - ren landsby"

Prosjektet: «Ren strand - ren landsby» går ut på å redusere plastforurensningen på strendene og i fem landsbyer i Kafountine kommune i Sør-Senegal, med et samlet folketall på 35.000.

Søker: Niafrangs Venner, norsk humanitær organisasjon registrert i Brønnøysund 2009.

Mål: Redusere forsøplingen og bruken av plast, øke bevisstheten om hva plast på avveie gjør med naturen, få etablert en renovasjonsordning i de fem landsbyene, gjenvinne plast og etablere ti arbeidsplasser ved å lage belegningsstein av sand og smeltet plast.

16 kvinner syr og selger handlenett av tøy på markeden. Nettene erstatter plastposer.
Foto: Hilde Huus-Hansen/Niafrangs Venner

Publisert: 08.september, 2020
Sist oppdatert: 14.desember, 2022