2019-08-23

Frokostmøte - Rydding av plastsøppel; hva bør målet være?

Handelens Miljøfond skal støtte både opprydding av plastsøppel og mer effektiv plastbruk, og deler nå ut nye 25 millioner kroner til dette. Dette markeres med et frokostmøte 27.august 2019 med debatt og innspill fra aktører med kunnskap om og sentrale oppgaver i plastspørsmålet. Vi sender frokostmøtet direkte på nett (streamingen starter rundt kl. 08.30 den 27. august).

Vi vet at naturen og livet på jorden lider av vår plastforsøpling. Det er mye vi ikke vet om hvordan og hvor mye, men vi har grunn til å frykte at konsekvensene er store, og at de blir større for hvert nytt år vi lar gå.

En del av løsningen er å hindre at mer plast havner i naturen. Den andre delen er å fjerne plast som allerede er der. Plast er allerede blitt en del av naturen, i jordsmonnet, rundt planterøtter, i fuglereir, som byggemateriale i bikuber, som mikroplast i organismer. Og det blir mer før det blir mindre.

Hva bør målet være? 

Klimamålet er klart: Null utslipp. Bør plastmålet være like klart: Null plastsøppel på kysten, og det fort? I så fall hvor fort, og hvordan kan det gjennomføres?

Foreløpig har Norge ikke konkrete mål om å rydde bort plastforsøplingen. Haster det med et krafttak, konkrete mål og en tidsramme for å rydde opp alt? Eller bør vi allerede nå innstille oss på at en god del skal bli liggende?

På Handelens Miljøfonds frokostmøte samles sentrale og kunnskapsrike aktører i plastarbeidet for å besvare dette. Følg møtet live på nett ved å KLIKKE HER (streamingen starter rundt kl. 08.30, 27. august). 

 

Her er programmet:

08.00 - 08.30 Frokost og mingling

Innlegg

08.30 - 08.40 Plastforsøpling: Alle er imot det, men hva gjør vi med det?

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast

08.40 - 08.50 Plastforsøplingen i havet; et stort problem, eller overdriver vi?

Et naturfaglig perspektiv.

Kjersti Eline Tønnessen Busch, daglig leder i SALT

SALT leverer tjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten

08.50 - 09.00 Går det an å rydde opp alt sammen? Sett fra en av dem som rydder mest.

Rolf-Ørjan Høgset, prosjektleder i In the same boat

In the same boat jobber mot marin forsøpling og rydder langs hele kysten i Norge

09.00 - 09.10 Hva bør målet være og hvordan kan jobben organiseres?

Snorre Sklet, seniorrådgiver i Senter for Oljevern og Miljø (SOMM)

SOMM er et offentlig kompetansesenter og koordinator for plastrydding på kysten

 

Paneldebatt

09.10 - 09.50 Hva bør målet være og er vi på vei til å fikse problemet? 

Deltakere

Geir Ove Ystmark, Adm. dir. Sjømat Norge

Sjømat Norge er største bransjeorganisasjonen i norsk sjømatnæring

Nancy Strand, Adm. dir. Avfall Norge

Avfall Norge er landsdekkende bransjeorganisasjon for avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge

Per-Erik Schulze, fagrådgiver i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon

Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling

Nina Jensen, daglig leder i REV Ocean

REV Ocean er en ideell stiftelse og utvikler verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip

Debattleder 

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond

 

Oppsummering

09.50 - 10.00 Mange aktører med ansvar; er vi enige om målet?

Eirik Oland, prosjektsjef i Handelens Miljøfond