Tilbake til nyhetsoversikten

40 prosent av ytre kyst skal ryddes på 3 år

Norges første nasjonale ryddeprogram ble lansert 22. september i regi av Handelens Miljøfond. - Det haster for norsk natur og dyreliv, sier daglig leder Rasmus Hansson.

Publisert: 23.september, 2020
Sist oppdatert: 14.januar, 2022

Daglig leder Rasmus Hansson og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
© Handelens Miljøfond

Første målet for rydding av plast er satt
For første gang er det satt et konkret mål for rydding av plastforsøpling i Norge. Gjennom Rydd Norge-programmet skal hele 40 prosent av den ytre kystlinjen i Norge, prioriterte vassdrag, samt områder på Svalbard, bli ryddet minst en gang for makroplast innen utgangen av 2023. Programmet er initiert og ledet av Handelens Miljøfond.

- Mange tar til orde for at ryddingen må skje i utlandet, fordi det er der plasten finnes. Dessverre er vi ikke fredet for forsøpling her i Norge. Mange ville nok bli ganske fortvilet over å se mengdene plast som hoper seg opp langs vår langstrakte kyst. Plastforsøplingen i Norge må bort, og det haster for norsk natur og dyreliv. Derfor går Handelens Miljøfond nå strukturert til verks for å rydde Norge, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

På lanseringen tirsdag 22. september i Hagnesbukta i Lofoten var også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

- Norge har en av verdens lengste kystlinjer. Mange steder er det tøft å ta seg fram. Rydd Norge er en historisk satsing hvor Handelens Miljøfond vil rydde 40 prosent av ytre kyst og tar stafettpinnen videre fra det frivillige. Gjennom samarbeid mellom styresmakter og næring oppnår vi en mer systematisk rydding av plast i Norge, sier Rotevatn til NRK.

Ryddeprosjektene som inngår i programmet vil tilpasses hvert fylke, og totalt vil programmet deles opp i 12 regionale prosjekter. Handelens Miljøfond har satt i gang organiseringen av ryddingen i hvert område og er den økonomiske ryggraden. Selve gjennomføringen skjer i samarbeid med fylkesmennenes miljøavdelinger over hele landet.

- Miljøavdelingene har folk med lokalkunnskap og erfaring, og gjennom dem får utnyttet den kunnskapen både når det gjelder hvor det skal ryddes og hvem som skal utføre jobben, fortsetter Hansson.

Finansieres gjennom salget av plastbæreposer
Handelens Miljøfond finansieres gjennom salget av plastbæreposer, og får 50 øre for hver plastbærepose nordmenn kjøper fra fondets medlemmer. 50-øringene går til å støtte miljøprosjekter som tar tak i plastproblemet. Et av de største prosjektene Handelens Miljøfond finansierer er dette store nasjonale ryddeprogrammet, som skal utfylle og komplettere innsatsen lagt ned hvert år i frivillige ryddeaksjoner.

- Det er første gang man har gått så strukturert til veis for å rydde Norges langstrakte kyst. I år bruker vi 25 millioner, men neste år skal Handelens Miljøfond bruke hele 100 millioner fra bæreposeinntektene på Rydd Norge-programmet. Vi skal rydde så mye vi klarer, og så litt til, avslutter Hansson.