Tilbake til nyhetsoversikten
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Cecilie Stuedal

Handelens Miljøfond i møte med Klima- og miljødepartementet

I begynnelsen av januar var Handelens Miljøfond og et utvalg av representanter for fondets styre og medlemmer i møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Tema for møtet var plastposereduksjon og frivillig rydding.

Publisert: 27.januar, 2023
Sist oppdatert: 27.januar, 2023

EU fremmet nylig et forslag om å redusere antall plastposer til 40 poser per person per år. I den anledning hadde Handelens Miljøfonds daglig leder Cecilie Lind, sammen med fem representanter for fondets styre og medlemmer møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide for å diskutere hvordan vi kan redusere plastposeforbruket i Norge ytterligere.

- Det er tydelig at statsråden er engasjert i problemstillingen, noe som både har kommet til uttrykk gjennom hans lederskap i globale plastforhandlinger og et ønske om å være tettere påkoblet vårt arbeid. Dette er et viktig tema både for oss og Klima- og miljødepartementet i lys av det nye EU-forslaget. Vi har allerede mange tiltak i planen for 2023, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Tydelige forventninger til handelen

I møtet informerte Handelens Miljøfond og medlemmene om hvilke tiltak som planlegges og hva som allerede er satt i gang for å møte de nye kravene som er foreslått. Klima- og miljødepartementet var tydelige på sin forventning om at kravene blir vedtatt og til at handelen iverksetter tilstrekkelig tiltak for å møte dem. Departementet er også opptatt av at enda flere i handelen slutter seg til Handelens Miljøfond som løsning.

- Samtidig fikk vi høre hvordan departementet ser på arbeidet vårt, arbeidet med den i internasjonale plastavtalen og alle regelendingene i EU. Denne dialogen er viktig og gir oss ekstra fart i arbeidet, sier Lind.

Mer til frivilligheten

Økt støtte til frivilligheten var også et tema på møtet.

- Vi informerte departementet om at vi øker potten for utlysning til frivillig rydding med 10 millioner i 2023 og at vi planlegger for to søknadsrunder for å forenkle planleggingen for de frivillige. Vi vil også bidra med midler til samarbeidsprosjekter med MARFO og midler til Hold Norge Rent i 2023. Til sammen utgjør dette et vesentlig bidrag til frivilligheten og kampen mot forsøpling i Norge, sier Lind.