Tilbake til nyhetsoversikten

Handelens Miljøfond med på plastspleislaget

Stadig flere hiver seg på plastspleiselaget til Sommerfesten på Giske. Musikkfestivalen skal ta imot plukket plast som betaling for konsertene, og Handelens Miljøfond dekker plastbilletten.

Publisert: 18.juni, 2019
Sist oppdatert: 02.juni, 2020

Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond og Lars Berg Giskeødegård i Momentium
© Mari Nordstrøm

Sommerfesten på Giske har det siste døgnet fått stor oppmerksomhet blant media, publikum, bedrifter og organisasjoner etter at nyheten om at plukket plast skal innføres som betaling for inngang til musikkfestivalen. Da Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond, hørte om tiltaket på radio tok det ikke lang tid før avtalen om å bidra i prosjektet var på plass.

- Handelens Miljøfond dekker det Sommerfestivalen på Giske taper av inntekt på å bytte festivalbilletter mot plastsøppel som publikum har plukket i naturen. Handelens Miljøfond er her for å støtte de beste ideene mot plastforsøpling, og dette hadde vi ikke hørt om før. Klart vi må støtte et så smart tiltak, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

- Det er en veldig oppmuntrende overraskelse at det sitter et miljøfond i Oslo og følger så godt med på hva vi gjør for miljøet her ute i havgapet og ønsker å støtte oss, sier Lars Berg Giskeødegård i Momentium.

Viktig arena for å skape gode holdninger

Musikkfestivaler er ofte assosiert med mye engangsemballasje og forsøpling. Dette ønsker Sommerfesten på Giske å gjøre noe med, og musikkfestivalen er den første festivalen i verden hvor man kan bruke plast plukket opp fra naturen som betalingsmiddel. Dette er et innovativt konsept og bidrar både til mindre plast i naturen og ikke minst til å skape gode miljøholdninger blant et stort publikum.

- Plast i havet er et stort problem, og det er viktig for oss å ta ansvar. Det gjør vi med å sette fokus på problemet gjennom «Spleis med plast»-prosjektet, men også konkrete tiltak for å redusere bruken av plast og for å rydde området, sier festivalsjef Ante Giskeødegård.

- Hver 50øre vi får inn til vårt fond er øremerket til å gå til miljøtiltak som oppfyller våre formål, og et av dem er å redusere plastforsøpling. Å belønne plastplukking med gratis konsertbilletter i vakker natur bidrar til holdningsendring - folk som plukker plast, kaster ikke plast. Vi ønsker Sommerfesten på Giske lykke til med å kombinere gode kulturopplevelser med dugnad for å redusere det enorme plastproblemet, sier Hansson.