Tilbake til nyhetsoversikten

Handelens Miljøfond og UNEP lanserer samarbeid for utvidet produsentansvar

Tirsdag 10. mai lanserte FNs miljøprogram (UNEP) og Handelens Miljøfond et samarbeid for å øke implementering av utvidet produsentansvar, med mål om å redusere plastforsøpling og øke gjenvinning i flere land.

Publisert: 13.mai, 2022
Sist oppdatert: 13.mai, 2022

Samarbeidet mellom UNEP og Handelens Miljøfond går blant annet ut på å utvikle globale retningslinjer og verktøy for utvidet produsentansvar i flere land, med særlig fokus på implementering i Nigeria. Utvidet produsentansvar innebærer at produsenter og importører har ansvar for plastproduktet gjennom hele livsløpet - også etter at det er blitt avfall. I Norge er de fleste kjent med pantesystemet vårt med høy grad av innsamling, mens dette ikke finnes i mange andre land.

- Når vi velger hvilke prosjekter vi vil støtte er vi opptatte av å bidra til en varig og vesentlig miljøeffekt. Internasjonalt mener vi strukturelle endringer og effektiv implementering av utvidet produsentansvar er en nøkkel for å få til dette. Vi er glade for å kunne bidra til UNEPs viktige arbeid med å få på plass utvidet produsentansvar i flere land. Det vil bety mye for den globale plasthåndteringen, sier Eirik Oland, fungerende daglig leder i Handelens Miljøfond.

Støtte til implementering

Tidligere i år ga Handelens Miljøfond støtte til UNEPs globale utvidede produsentansvarsarbeid. Nå settes arbeidet i gang. Helt konkret skal prosjektet bidra med å utvikle følgende for myndigheter og næringsliv:

  • Globale retningslinjer for utvidet produsentansvar
  • Praktiske håndbøker for implementering
  • Verktøy som skal støtte implementeringen

Prosjektet skal videre gi skreddersydd støtte til Nigeria for å teste og forbedre de globale retningslinjene for utvidet produsentansvar. Prosjektet skal også få på plass eksperthjelp i mer enn seks land som skal øke disse landenes kapasitet til å få på plass en utvidet produsentansvarsordning. En slik ordning vil ha stor betydning for å redusere landenes plastforsøpling og øke gjenvinningen, som er to av Handelens Miljøfonds hovedformål.

Se lanseringen her

Lanseringen av samarbeidet ble gjennomført digitalt 10. mai, med nesten 100 deltakere fra hele verden.

Se opptaket av lanseringen UNEPs nettside her under fanen “Events”.