Tilbake til nyhetsoversikten

Handelens Miljøfond setter fart på plastteknologi

Handelens Miljøfond tildeler 10 millioner kroner til teknologiprosjekter som skal øke plastgjenvinning og redusere plastforsøpling. I søknadsperioden mellom 15. oktober til 1. desember (2019) fikk fondet inn 71 søknader på totalt 127 millioner kroner.

Publisert: 13.februar, 2020
Sist oppdatert: 02.juni, 2020

Drone under vann som leter etter plast

- Teknologi og innovasjon er viktig for å løse plastproblemet, og vi har fått inn svært gode søknader. Vi ønsker å være en pådriver til at flere ingeniører, gründere og teknologi- og innovasjonsmiljøer engasjerer seg i arbeidet med å løse miljøproblemer knyttet til plast, og søknadspågangen bekrefter at vi har satt i gang noe viktig, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Økt prioritering av teknologiprosjekter

Fondets første rettede teknologiutlysning hadde en ramme på 10 millioner kroner. Det ble søkt om alt fra teknologi for å finne av tapt fiskeredskap, plattformer for sirkulære verdikjeder, til teknologier for utnyttelse av plastavfall. Av de 71 søknadene som kom inn, er det 8 prosjekter som får støtte. Prosjektene skal bidra til mer gjenvinning og mer opprydding, og begge deler nødvendig for å løse plastproblemene.

- Plastproblemene vi står overfor i dag krever ny teknologi, og prosjektene vi nå støtter skal bidra til dette. I vår neste utlysning som skjer til høsten vil vi øke tildelingsrammen for teknologiprosjekter for å kunne støtte enda flere prosjekter. Vi skal sette fart i plastteknologien, sier Hansson.

Gjenbruk av plast i nye produkter

Et av prosjektene som får støtte er Sintef. Med midler fra Handelen Miljøfond skal forskningsinstituttet utvikle en prosess for å gjenvinne kompositter av plast og glassfiber som blant annet er mye brukt i båter og etterhvert vindmølleblader. Gjenbruk av plast i nye produkter som dette er gode eksempler på sirkulærøkonomi.