Tilbake til nyhetsoversikten

Handelens Miljøfonds svar på DN-sak

Publisert: 17.mai, 2021
Sist oppdatert: 17.mai, 2021

placeholder

I en DN-sak får Handelens Miljøfond kritikk om hvordan aktører i Rydd Norge-programmet blir valgt. DN kritiserer kriteriene som benyttes, og får en tidligere sekretariatsleder i Klagenemda for offentlige anskaffelser til å etterspørre at det benyttes en utvalgsprosess mer lik en offentlig anbudsprosess.

Handelens Miljøfond skal ivareta Norges forpliktelse i EUs plastbæreposedirektiv, men er ikke et offentlig organ og ikke styrt at det offentlige. På lik linje som alle andre private aktører er vi ikke bundet av offentlige anbudsregler. Disse reglene har en hensikt, men de er også med på å gjøre at prosesser tar unødvendig lang tid. En av Handelens Miljøfonds styrker er nettopp å klare å snu seg raskt og bidra med midler til den nødvendige omstillingen Norge trenger, og løse et miljøproblem det haster å ta tak i. Denne styrken er vi opptatte av å bevare.

Vi gjør likevel vårt for å sørge for ryddige prosesser. Derfor er våre utlysninger åpne og alle kandidater som oppfyller tilbudskravene kan levere tilbud. Oppdrag lyses først ut som konkurranse i samråd med statsforvalter i hvert fylke. Deretter gjennomgås søknadene av eksterne regionale styringsgrupper, som videre innstiller overfor Handelens Miljøfonds administrasjon som tar endelig beslutning. Tilbudene som sendes inn i Rydd Norge-programmet går gjennom flere vurderingsledd, og av flere aktører. Vi er dermed trygge på at de rette aktørene blir valgt til å gjøre jobben i Rydd Norge-programmet.

Vi setter pris på innspill om forbedringer, og jobber hardt for å få stadig mer miljøeffekt for plastposekronene. Vi vil fortsette å jobbe for et miljø uten skadelig miljøpåvirkning fra plast, og ser fram til videre godt samarbeid med samtlige aktører i ryddemiljøet. Sammen skal vi få plastsøpla bort!