Tilbake til nyhetsoversikten

Koronasituasjonen og Handelens Miljøfond

Publisert: 10.mars, 2020
Sist oppdatert: 02.juni, 2020

Hva vi i Handelens Miljøfond gjør

I tråd med beslutninger og anbefalinger fra myndighetene, gjør vi i Handelens Miljøfond vårt for å hindre spredningen av koronaviruset. Fra og med torsdag 12. mars har samtlige ansatte holdt seg hjemme og hatt hjemmekontor. Vi har mange gode verktøy for å holde kontakten både med hverandre og våre samarbeidspartnere, så vi vil mer eller mindre være like operative som vanlig og fortsette å jobbe med prosjekter for å oppfylle våre mål om å redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og redusere forbruk av plastbæreposer. I perioden som står foran oss, kommer vi til å unngå fysiske møter, men ta i bruk andre plattformer å møtes på. Vi avklarer med hver enkelt når dette er aktuelt.

Hva vi tilbyr medlemmene våre

Vi har full forståelse for at medlemmer i utsatte bransjer nå står i en vanskelig økonomisk situasjon. Handelens Miljøfond ønsker ikke å gjøre slike situasjoner vanskeligere, og tilbyr utsatt kontingentbetaling for medlemmer som trenger det.

Utsettelse av plastbæreposekampanjen

Norges største kampanje for å redusere forbruket av plastbæreposer skulle egentlig relanseres i uke 12 og 13, men grunnet koronasituasjonen har det blitt endringer. Norske forbrukere holder seg nå hjemme, og mediebildet domineres av koronasaker. En stor del av kampanjen baserer seg på offentlige kommunikasjonsflater (t-banestasjoner, busstopp, kjøpesentre, kjøpspunkt o.l.) og vi ser nå at kampanjens effekt og eksponering vil reduseres betydelig av koronasituasjonen. Vi har derfor besluttet å sette hele kampanjen på pause, og relansere den når situasjonen normaliseres. Per i dag vet vi ikke når kampanjen vil settes på igjen, og dette er noe vi vurderer løpende. Dette er selvsagt beklagelig, men for å få mest mulig miljønytte ut av midlene vi har investert i kampanjen, ser vi dette som en nødvendighet. Vi krysser fingrene for at virus-situasjonen snart går over og at kampanjen kan lanseres igjen.

Prosjekter som blir avlyst eller utsatt

Handelens Miljøfond anbefaler at ryddeaksjoner utsettes. Dette for å hindre spredning av viruset og at avfallssystemet ikke belastes. Det oppfordres til å respektere eventuelle beskjeder fra avfallsselskap og kommuner om begrenset eller ingen kapasitet til å håndtere eierløst avfall i denne perioden. Vi anbefaler samtlige ryddeaktører om å følge råd og oppdateringer om aksjoner på Hold Norge Rents hjemmesider, og følge helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner.

Handelens Miljøfond har en løpende dialog med alle tilskuddsmottakere som er bekymret for håndteringen av ulike prosjekter på grunn av koronaviruset, og vi vil gjøre vårt beste for å bidra til tilfredsstillende løsninger for alle parter.

Prosjekter/tiltak/arrangementer som blir avlyst:
Handelens Miljøfond vil ikke kreve tilbakebetaling av midler hvis avlysningen har medført utgifter til forberedelse, lokaler, reiseutgifter, honorarer eller liknende som allerede er utbetalt eller må utbetales i nær fremtid. Tilskuddsmottakere må imidlertid kunne dokumentere utgiftene og rapportere for bruken av midlene.

Prosjekter/tiltak/arrangementer som blir utsatt:
Det er helt uproblematisk for Handelens Miljøfond om prosjekter og arrangementer utsettes. Vi bør da få tilsendt en statusrapport med en ny tentativ plan for gjennomføringen. Disse kan sendes til post@handelensmiljofond.no

Alternativ prosjektgjennomføring:
Støttemottakere er velkomne til å ta kontakt med Handelens Miljøfond med spørsmål om hvordan fremtidige tiltak best kan realiseres. Vi er åpne for å diskutere alternative gjennomføring – for eksempel bruk av digitale plattformer.

Vi håper situasjonen normaliseres snart og at alle planlagte miljøtiltak kan settes i gang så fort som mulig!