Tilbake til nyhetsoversikten

Kunnskapsgrunnlag for 50% plastgjenvinning

Handelens Miljøfond skal bidra til at Norge oppnår 50% materialgjenvinning for alt plastavfall innen 2025. Norner og Mepex har fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for hvordan Handelens Miljøfond kan bidra til dette.

Publisert: 01.april, 2020
Sist oppdatert: 03.juni, 2020

Personer på et gjenvinningsanlegg
© Mepex

Handelens Miljøfonds ambisiøse gjenvinningsmål

EU har et krav om at 50% av plastemballasjen skal gjenvinnes innen 2025. Handelens Miljøfond går lenger enn dette, og vil bidra til at 50% av alt plastavfall, ikke bare plastemballasje, materialgjenvinnes innen 2025. Norner og Mepex har fått i oppdrag å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for dette, og mulighetene for å nå så ambisiøse mål.

- Norge står foran en kjempejobb med å fjerne plastforsøplingen og få til en kraftig økning i materialgjenvinningen av plast. Dette må til i alle land hvis det enorme miljøproblemet plasten utgjør skal komme under kontroll. Handelens Miljøfond er glad for å kunne investere i å fremskaffe kunnskap som er nødvendig for å få til dette, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Kunnskapsgrunnlag for å øke resirkulert plast i nye produkter

I arbeidet med kunnskapsgrunnlaget, vil det være viktig å finne løsninger for å beholde ressursene i kretsløpet, og sørge for at resirkulert råvarer brukes i produksjon av nye produkter. For å ta i bruk mest mulig resirkulert plast i produksjonen, må vi ha kunnskap om de teknologiske og markedsmessige mulighetene for økt materialgjenvinning og bruk av resirkulert plast. Produsentene må være trygge på at den gjenvunnede plasten møter kravene produktene har til kvalitet og holdbarhet.

Norner og Mepex skal samarbeide med plastindustrien og kunder som ønsker å bruke resirkulert plast i sine plastprodukter, og kartlegge potensialet for bruk av resirkulert råvare i norsk plastproduksjon. De skal også evaluere relevante teknologier som kan bidra både til ønsket kvalitet og kvantitet på den resirkulerte råvaren, og skissere en rasjonell nasjonal infrastruktur for plastavfall å oppnå dette. I tillegg skal prosjektet forsøke å etablere lukkede kretsløp og demonstrere løsninger for høy andel av gjenvunnet plastfolie i ny folie.

-Vi er nå kommet i gang med prosjektet, og målet er å presentere de første resultatene innen 1. september i år, forteller Frode Syversen, daglig leder i Mepex.