Tilbake til nyhetsoversikten

Matvaregrossisten ASKO er nå medlem av Handelens Miljøfond

Fra og med 1. januar 2020 er matvaregrossisten ASKO medlem av Handelens Miljøfond og bidrar dermed med 50 øre per solgte plastbærepose til viktige plastforsøplings- og plastgjenvinningstiltak. ASKO blir en foregangsbedrift som førstemann ut i grossistmarkedet med en slik ambisiøs miljøsatsning på plast.

Publisert: 20.januar, 2020
Sist oppdatert: 02.juni, 2020

- 50 øre per plastbærepose ASKO nå selger vil gå til vårt fond og muliggjør at vi kan støtte enda flere og viktige miljøtiltak innen plast. Jeg berømmer ASKO for valget og oppfordrer konkurrentene i grossistmarkedet til å gjøre det samme, sier Rasmus Hansson, Daglig leder i Handelens Miljøfond.

Utvidet medlemsgrunnlag, samme inntektsmodell

Til nå har Handelens Miljøfonds midler primært kommet fra fondets butikkmedlemmer som betaler 50 øre for hver plastbærepose de selger til norske forbrukere. 50 øringen forflyttes fra forbrukerens lomme, til medlemmet og avslutningsvis til Handelens Miljøfond som videre fordeler midlene på ulike tiltak som bidrar til å løse miljøproblemene knyttet til plast.

Med ASKO som medlem blir medlemsgrunnlaget nå utvidet til å også åpne for og inkludere grossister. 50 øringen vil fortsatt følge samme reise fra forbrukerens lomme til Handelens Miljøfond, men med noen flere mellomledd.

Et effektivt og viktig valg for miljøet

ASKO selger plastbæreposer til flere tusen utsalgssteder. Utsalgsstedene opererer i alt fra storhusholdningsmarkedet til dagligvaremarkedet. Flere tusen utsalgssteder som samler inn 50 øre per plastbærepose via ASKO og direkte til miljøtiltak, er både ressursmessig effektivt og bidrar til at Handelens Miljøfonds mål om full oppslutning i handelen raskere kan oppnås. Full oppslutning i handelen er viktig for at fondet skal bidra til å oppfylle EUs plastbæreposedirektiv.

- Vi er stolte av å kunne bidra til det viktige arbeidet Handelens Miljøfond gjør for å bekjempe plastproblemet. Å legge på 50 øre per plastbærepose vi selger vil merkes for våre kunder, men miljøet vil merke dette enda mer, og derfor var valget om å bli medlem en enkel beslutning for oss. Vi er stolt av å være først ut av aktører i vår bransje, sier Tom Cato Malmer, Kategorisjef Servering i NorgesGruppen.