Tilbake til nyhetsoversikten

Miljøprosjekter over hele verden får millionstøtte fra Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond tildeler 20 millioner kroner til å redusere plastforsøpling i utlandet. I søknadsperioden mellom 15. oktober til 1. desember (2019) fikk fondet inn 133 søknader fra hele verden. Til sammen ble det søkt om 263 millioner kroner.

Publisert: 13.februar, 2020
Sist oppdatert: 02.juni, 2020

- Engasjementet for å redusere plastforsøpling rundt omkring i verden er utvilsomt høyt. Det er dyrt å rydde opp i miljøproblemene som plasten har skapt for kloden vår, og vi i Handelens Miljøfond er glad for å kunne bidra med midler til land som trenger dette mest. Midlene vil gjøre en stor forskjell i de landene der prosjektene skal gjennomføres, sier daglig leder Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond.

Miljøprosjekter fra Amerika til Asia

Handelens Miljøfond besluttet å tildele 20 millioner kroner i fondets første internasjonale rettede utlysning. Prosjektene som får støtte strekker seg over hele jordkloden, fra Sør-Amerika til Asia. Prosjektene som støttes omfatter alt fra å opprydding, sikre innsamling av plastavfall, håndtering og gjenvinning av plast, og holdningsskapende arbeid. Disse områdene er nødvendig for å bidra til å løse plastproblemet i verden.

- Land med store plastproblemer og små ressurser har stort behov for systemer for avfallshåndtering og innsamling. Midlene som Handelens Miljøfond får fra norske forbrukere skal bidra til dette. Å støtte internasjonalt arbeid vil bli stadig viktigere i Handelens Miljøfonds arbeid fremover, sier Hansson.

Eksempler på prosjekter som nå får støtte er:

  • Ocean Conservancy får støtte til å mobilisere til plastrydding i Karibien og Vest-Afrika
  • Plastic Bank skal arbeide for å øke innsamlingen av plastavfall gjennom holdningsskapende arbeid i kirkesamfunn i Rio de Janeiro i Brasil
  • Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI) skal utvikle et småskala pyrolyseanlegg for lavkvalitetsplast i flyktningleiren Melkadida i Etiopia.
  • Norsk Gjenvinning og Strømmestiftelsen får støtte til å øke innsamling og gjenvinning av plastavfall i Mali ved å skape arbeidsplasser for unge og kvinner.

Neste utlysning fra Handelens Miljøfond er planlagt til 1. september 2020. Miljøfondet kommer også til å utvikle flere strategiske nasjonale og internasjonale prosjekter fremover som er viktige for arbeidet med plast og miljø.