Tilbake til nyhetsoversikten

Ny forskning: Materialmiksen påvirker mikroplastutslipp fra tekstiler

Tekstilindustrien har mange utfordringer, og plast er en av dem. Nå har norske forskere kommet fram til funn som kan løse et stort problem for bransjen fremover.

Publisert: 17.november, 2021
Sist oppdatert: 17.november, 2021

© Valentina Baisotti/NRK

Kleskjeder og tekstilprodusenter har fått kritikk fra miljøorganisasjoner for blant annet mikroplastutslipp fra vasking av klær. I en nyhetssending på NRK 16. november, kunne vi høre at norske forskere nå ha kommet fram til at materialblandingen produsentene velger kan ha en betydning for mikroplastutslipp fra tekstiler.

- Plast er et relativt nytt miljøproblem, og det er store kunnskapshull, særlig hva gjelder mikroplast. Vi er glad for å kunne sette fart i arbeidet med å øke kunnskapen om og finne løsninger på mikroplastproblemet, sier Lars Brede Johansen, fungerende fagsjef i Handelens Miljøfond, som har finansiert prosjektet.

Testet på sykehusuniformer
På initiativ fra Bergens Næringsråd og med midler fra Handelens Miljøfond har NORCE i samarbeid med Helse Bergen undersøkt forskjeller i utslipp av mikroplast fra uniformer på ulike materialblandinger.

- Resultatene peker i retning av en forskjell mellom klesplagg som består av polyester og bomull, og de som består av polyester og lyocell, sier Taran Henriksen, som har fulgt opp prosjektet i NORCE.

Faktaboks: Måling av mikroplast i næringsvaskeri

  • Undersøkelsene ble gjort ved næringsvaskeriene ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen
  • Uniformer med to ulike tekstilblandinger ble undersøkt for å vurdere om det var betydelig ulikhet i mengden mikroplast som slippes ut i vask, og om endring av tekstilvalg i uniformer kan være et tiltak for å redusere mikroplastutslipp.
  • Begge uniformtypene er laget av 50 % polyester. Uniformene som brukes i Bergen har også 50 % bomull, mens uniformene fra Voss er laget av 50 % lyocell.
  • Forskerne fant at det var en forskjell: polyester og lyocell hadde et lavere utslipp av både bomull og mikroplast-fibre enn plagg laget av polyester og bomull.

Hun fortsetter: - Utslippet indikerer at plagg av polyester og lyocell slites mindre og kan ha lengre varighet. Dermed kan det potensielt også være en økonomisk gevinst her.

- Kan løse et problem for tekstilbransjen
Mange klesplagg lages i dag av en blanding av plast, bomull og cellulosebaserte materialer.

- Bedre kunnskap om forskjeller i holdbarhet og utslipp av mikroplast fra ulike materialblandinger vil kunne bli en viktig rettesnor for innkjøpere, både i offentlig sektor, men også blant de globale klesprodusentene. Mikroplastutslipp fra klær er et problem vi i dag ikke har noen gode løsninger på, i hvertfall ikke når de har endt opp i havet. Så tiltak som reduserer utslippet er gull verdt. Det er spennende at norsk forskning går foran på dette feltet, sier Lars Brede Johansen, fungerende fagsjef i Handelens Miljøfond.

Bergens Næringsråd var initiativtaker for prosjektet, og søkte høsten 2019 Handelens Miljøfond om midler til å få satt i gang prosjektet.

- Det er tydelig at innkjøpsfunksjonen har blitt et av våre viktigste verktøy for å bli bærekraftige. Funnene er spennende og indikerer et stort potensiale for mer bærekraftig drift i mange selskaper som benytter tekstiler, sier Marit Warncke, daglig leder i Bergen Næringsråd.