Tilbake til nyhetsoversikten

Rekordutlysning til nye plast- og miljøprosjekter

Handelens Miljøfond har siden oppstarten i 2018 delt ut mer enn 400 millioner til plast- og miljøprosjekter. 1. september lyste fondet ut et rekordbeløp på 110 millioner.

Publisert: 02.september, 2021
Sist oppdatert: 02.september, 2021

Det startet med 39 millioner i 2018. Tre år senere har fondet støttet rundt 400 miljøprosjekter med 400 millioner, og snart skal miljøet få 110 millioner til.

- Vi er utrolig glade for å kunne lyse ut hele 110 millioner til å løse plastproblemet, en rekordsum for en enkeltutlysning for oss. I tillegg har vi blant annet etablert det nasjonale ryddeprogrammet Rydd Norge. Det bruker vi rundt 100 millioner på årlig, så i 2021 vil hele 255 millioner gå til å løse plastens miljøproblemer, sier Eirik Oland, fungerende daglig leder i Handelens Miljøfond.

Større midler gjør det ikke enklere

I fjor fikk 123 prosjekter dele på rundt 100 millioner kroner. Fondet mottok mer enn 500 søknader.

- Til tross for at tildelingssummen øker, gjør det ikke jobben med å tildele midler noe enklere, tvert i mot. Hvert år får vi et stadig økende antall søknader fra dyktige og engasjerte folk. Det er ingen enkel jobb å velge ut prosjektene som skal få midler, og vi har store forventninger til prosjektene som mottar støtte, sier Oland.

Årets utlysning er fordelt på seks kategorier.

110 millioner fordeles på følgende kategorier

  • Frivillig rydding og forebyggende tiltak

Støtte til rydding og initiativer med stort potensial til å forebygge plastforsøpling.

  • Redusere plastforsøpling internasjonalt

Støtte til større prosjekter for å redusere plastforsøpling i land med store plastproblemer og små ressurser.

  • Sirkulære løsninger og redusert plastbruk

Støtte til prosjekter som bidrar til økt andel gjenvinnbare plastprodukter, mer miljøvennlige alternativer til kortlivet plast, eller utvikling av nye forretningsmodeller som bidrar til redusert plastforbruk.

  • Økt bruk av resirkulert plast

Støtte til aktører og tiltak som vil bytte ut jomfruelig plast med resirkulert plast.

  • Kunnskap om miljøeffekter og miljøløsninger

Støtte til prosjekter som bidrar til å dekke kunnskapshull om plastens miljøproblemer og løsningene som trengs for å løse disse utfordringene.

  • Teknologi for renere hav

Støtte til innovasjon og teknologi som sikrer mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn og som kan stoppe tap av fiskeredskaper og plastforsøpling fra fiske og oppdrett.

Valget av utlysningskategorier baserer seg på innsikten fondet har om plastens miljøproblemer.

- Vi ser at enkelte områder trenger en hjelpende hånd, som fører til økt satsing. Derfor gir vi tydelige signaler til potensielle søkere om hva vi leter etter. Nå håper vi mange setter i gang med søknadsskriving, avslutter Oland.