Tilbake til nyhetsoversikten

Søker eksterne eksperter til å velge de beste plastprosjektene

Har du kompetanse innenfor plast, miljø og klima og ønsker å bidra til at plastposekronene brukes best mulig? Da bør du melde din interesse for å bli ekstern ekspert når Handelens Miljøfond velger hvilke prosjekter som skal få støtte.

Publisert: 15.mars, 2023
Sist oppdatert: 15.mars, 2023

Handelens Miljøfond bruker eksterne eksperter i vurdering av søknader for å sikre uavhengige, kunnskaps- og erfaringsbaserte tildelinger. I år søker fondet bredt etter nye eksperter for å være rustet til å vurdere bredden av søknader som kommer inn.

– Det er en stor bredde i prosjektene som søker om midler, og vi ønsker å engasjere eksperter som har spesialkompetanse vi ikke selv sitter på. Derfor går vi i år bredt ut i vår søken etter ulike eksperter, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens MIljøfond.

Mulighet til å påvirke

Fagutvalget, som ekspertene vil være en del av, skal vurdere søknader og gi innspill til Handelens Miljøfond sine faglige prioriteringer.

– Dette er en unik mulighet til å påvirke hvordan norske plastposekroner skal løse plastproblemer, og hjelpe oss til å se hvor vi kan få mest ut av pengene. De eksterne ekspertene er et viktig supplement, for det er ikke mulig for oss som jobber i Handelens Miljøfond å være eksperter på alt, sier Lind.

De eksterne ekspertene brukes i søknadsbehandlingen avhenging av sin kompetanse og type søknad. Handelens Miljøfond legger også stor vekt på habilitetshensyn ved utvelgelse av ekspertene.

Hva skjer om du blir ekspert?

– Er du del av Handelens Miljøfonds fagutvalg vil du kunne hankes inn når det dukker opp en søknad innenfor ditt ekspertisefelt eller om vi gjennomfører en utlysning som omhandler ditt fagfelt. Dersom du selv ønsker å søke om midler vil det være en annen ekspert som vurderer ditt prosjekt, sier Lind.

Det er kun prosjekter med søknadssum over 500 000 som behandles ved bruk bruk av eksterne eksperter.

– Vurderingen av søknader foregår etter fastsatte rutiner. Det er ikke en veldig tidkrevende oppgave å vurdere hvert enkelt prosjekt, men det er en interessant oppgave og et utrolig viktig bidrag til arbeidet vårt, avslutter Lind.