Tilbake til nyhetsoversikten

Store mengder landbruksplast i norske elver

Forskere fra NORCE (Norwegian Research Centre) har sjekket plastforekomst i norske lakseelver. 70 prosent av plasten kommer fra landbruket.

Publisert: 24.november, 2020
Sist oppdatert: 24.november, 2020

Undervannsbilde av sjøørret som svømmer sammen med plast fra rundballefolie
Slik svømte fisken sammen med plast fra rundballefolie

Forskere fra NORCE hadde i mange år observert laks, og sett store mengder plast i elvene. Med støtte fra Handelens Miljøfond har de nå gjort en kartlegging og tallfesting av plastforekomst i norske elver på Vestlandet.

- Vi har kartlagt mengdene og kildene til makroplast, altså synlige, store plastbiter, i 43 elver tilsvarende 200 kilometer med elvestrekning langs hele Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord. Dette er den første systematiske kartleggingen av plast i elver i Norge, sier Gaute Velle, forsker i NORCE miljø.

Forskerene drev nedover 43 lakseelver på vestlandet i jobben med å kartlegge plasten.

I 21 av elvene målte forskerne lengden på plasten. De fant totalt rundt 1100 meter med folie fra rundballer fordelt på omkring 1500 biter. Den største kilden til plast i elvene var landbruksplast. De fant tre ganger så mye landbruksplast som alle de andre kategoriene de så på til sammen.

- Plast er et menneskeskapt produkt, så det er ikke uventet at plasten befinner seg i menneskenære områder. Men at landbruksplast skulle stå for en så stor del av problemet er urovekkende, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Svært resirkulerbar plast

Landbruksplast består av kun én plasttype, noe som gjør det svært gunstig for resirkulering.

- Hele 86 prosent av landbruksfolien som ble benyttet i 2019 ble resirkulert. Det er vi stolte av, men vi skal bli bedre. Mye av plasten på gårdene samles inn, men noe av plasten havner likevel på avveie og det er ikke bra. Mange gårder ligger ned mot elver og bønder har jevnlig dugnader der de rydder og samler plast, spesielt etter flom som det har vært en del av på Vestlandet. Vi oppfordrer til å lagre plast forsvarlig unna elvebredder og jobber for at returordningen for landbruksplast skal være enkel og tilgjengelig, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

- Rundballfolien er ren plast som er spesielt godt egnet for resirkulering, og innsamlet landbruksplast er et viktig råstoff for produksjon av nye plastprodukter. Det er bra at landbruket får inn 86 prosent av plasten, men bransjen har et produsentansvar for denne plasten, og målet må opplagt være 100 prosent. Det er alvorlig når NORCE finner store mengder plast fra landbruket i noen av våre viktigste vassdrag. Her har landbruket fortsatt en jobb å gjøre, sier Hansson.

Saken ble først omtalt av TV2. Saken kan du se på TV2 sumo.