Tilbake til nyhetsoversikten

Strandrydding nytter!

I en ny rapport publisert i «Marine Pollution Bulletin» har forskere analysert mengden søppel på strendene i Lofoten fra 2011 og til 2018. Studien gir gode bevis på at det er nedgang i strandsøppel i Lofoten-regionen. Handelens Miljøfond har bidratt finansielt til at studien ble utført.

Publisert: 04.mars, 2020
Sist oppdatert: 02.juni, 2020

Stadig mindre plast langs strendene

Studien er basert på undersøkelser i Lofoten, og viser at på strendene i dette øyriket blir det funnet stadig mindre søppel. Lofoten ble valgt på grunn av sin geografiske utforming med flere møtende havstrømmer og at det er høyere andel strandryddere enn resten av landet.

Analysene av mengden søppel på strendene i Lofoten har blitt gjort fra 2011 til 2018. Datagrunnlaget til studien stammer fra flere enn 1600 frivillige som hvert år har deltatt i det som totalt har blitt over 800 strandryddeprosjekter. Folkeinnsatsen har nå ført til en database og registreringer av innsamlet søppel som viser en klar positiv tendens. Studien viser at den totale mengden søppel som kommer inn per 100 meter strand har blitt redusert med 25 kilo i løpet av de åtte årene. Rapporten viser også at mye av søpla som kommer til strendene i Lofoten er lokalt eller regionalt. Altså er dette avfall fra folk i Nordland.

Det er SALT som, sammen med Lofoten Avfallsselskap (LAS) har kommet fram til tallene, og konkluderer med at det nytter å rydde. Handelens Miljøfond har bidratt finansielt til at studien har blitt utført.

- Her får vi svart på hvitt dokumentert at rydding funker. Dette er en gladnyhet og vil stimulere til ytterligere rydding, og ikke minst gi håp. Handelens Miljøfond har allerede satt igang ambisiøse tiltak som skal bidra til at 40% av hele norske kystlinjen, og prioriterte områder på Svalbard og prioriterte vassdrag er ryddet minst en gang for makroplast innen utgangen av 2023, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.