Tilbake til nyhetsoversikten

Vi ansetter!

Vi lyser ut to spennende stillinger i Handelens Miljøfond. Les mer og søk her.

Publisert: 09.mai, 2023
Sist oppdatert: 09.mai, 2023

Kommunikasjonsleder

Handelens Miljøfond er godt kjent i fagmiljøet for plast i Norge, men fremdeles ukjent for mange av våre øvrige interessenter. Det ønsker vi å gjøre noe med ved å få på plass en tydelig leder med strategisk og operativ kraft til å øke kunnskap og kjennskap til Handelens Miljøfond, og posisjonere fondet for videre vekst.

Hovedoppgaver

 • Styrke og posisjonere Handelens Miljøfond gjennom målrettet strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid

 • Strukturere og lede det daglige kommunikasjonsarbeidet

 • Være med å bygge og fortelle historien om Handelens Miljøfond gjennom prosjektene vi støtter

 • Styrke arbeidet vårt i sosiale medier og fornye nettsidene

 • Motivere og bistå internt slik at alle ansatte kan kommunisere godt i sine kanaler

Les mer om stillingen og søk her.

Business Controller

Handelens Miljøfond innhenter og deler ut hundrevis av millioner kroner årlig til spennende og samfunnsnyttige prosjekter. Økonomifunksjonen må derfor ha tilstrekkelig kontroll, styring og innsikt i hvordan anskaffede midler forbrukes og forvaltes. Vi søker nå en omgjengelig og dyktig Business Controller som ønsker å utvikle seg bredt og som kan bidra til en stødig og effektiv utvikling av Handelens Miljøfond.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Bistå økonomisjef med å utarbeide budsjett og prognoser

 • Bidra til effektiv målstyring og oppfølging av budsjett og nøkkeltall

 • Sentrale oppgaver innen løpende økonomistyring, herunder oppgaver knyttet til periodeavslutning (avstemminger o.l.)

 • Løpende kontakt med regnskapsfører

 • Løpende analyse- og innsiktsarbeid

 • Gjennomføre periodiske business reviews med økonomisjef

 • Bidra til kontinuerlig videreutvikling av prosesser og rutiner

 • Bistå med utarbeidelse av underlag til styremøter

 • Være vår kontaktperson mot eksterne IT-leverandører

 • Bidra med å vedlikeholde og oppdatere styringsdokumenter

 • Økonomioppfølging av Rydd Norge - programmet

 • Ad hoc prosjekter, analyser og beregninger

Les mer om stillingen og søk her.