Tilbake til nyhetsoversikten
En trehytte på en grønn eng omringet av grønnkledde fjelltopper
Handelens Miljøfond skulle være bidragsyter under temaet bygg og materialer.

Zerokonferansen 10.-12. november avlyst

Handelens Miljøfond skulle være bidragsyter under temaet bygg og materialer under årets Zero-konferanse. Grunnet nye smittevernregler i Oslo er konferansen dessverre avlyst. Zero ser på løsinger for å gjøre konferansens innhold tilgjengelig.

Publisert: 04.november, 2020
Sist oppdatert: 10.november, 2020

Zero har gjennom 18 år jobbet for å drive fram nullutslippsløsninger og et bedre klima, og gjennomført Zero-konferansen siden 2006. I år skulle konferansen finne sted 10.-12. november og vises gjennom digitale sendinger med talspersoner i studio. Nye smittevernregler i Oslo gjorde det umulig å gjennomføre konferansen i henhold til plan.

Handelens Miljøfond skulle en egen konferansehub under årets digitale konferanse.

- Vi skulle blant annet presentere hva som skjer med plastkonsumet og -forsøplingen dersom vi fortsetter på samme måte som vi gjør i dag. Det er dyster lesing! sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Vil plast kunne redde oljesektoren?

I sesjonen Globale fremtidsbilder for plast presenterer Carbon tracker rapporten

"The future's not in plastic". Hva vil det ha å si for petrokjemisk industri og oljeindustrien om vi resirkulerer mer plast i fremtiden?

- Oljeindustrien peker selv på plastproduksjon som et viktig vekstområde som skal sørge for videre vekst når alternativene til fossilfrie energikilder kommer. Skal vi ta på alvor at vi ønsker å fase ut oljen må vi ta plastproblemet på alvor. Det globale plastkonsumet bare fortsetter å øke, og den har få steder å gå når den ikke lenger er en nyttegjenstand for oss. Plasten må bort fra naturen, og det haster! sier Hansson.

Behov for et taktskifte

I en sesjon om sirkulær plast i Norge skulle Frode Syvertsen i Mepex presentere en rapport de har laget på oppdrag for Handelens Miljøfond om hva som skal til for at vi når et mål om 50 prosents materialgjenvinning.

- Rapporten gjør det tydelig at vi trenger et taktskifte i den norske plastdebatten. Vi må gjøre mye mer enn vi gjør i dag og vi må diskutere hvordan. Hvordan skal vi klare EUs mål for resirkulering innen 2025 og 2030? Hvor mye må plastbruken reduseres, og hvordan gjør vi dette? Bør ikke Norge ha mer ambisiøse mål enn EU? Dette er spørsmål som må høyere opp på den politiske agendaen, og vi hadde sett frem til å adressere temaet på årets Zerokonferanse, sier Hansson.

Zero vil nå se på hvordan vi fremover kan tilby deg en digital Zerokonferanse tilpasset gjeldende smittevernregler. Mye av innholdet på konferansen er allerede innspilt og vil deles i deres kanaler fremover.

- Vi trenger møteplasser som Zero-konferansen, og har troen på at de finner gode løsninger på dette. Vi ser vi frem til å komme sterkere tilbake sammen med Zero, sier Hansson.