Liten stump - stort problem

tonn
Det er den estimerte mengden marint plastavfall man estimerer at den norske fiskeflåten bidrar med hvert år.

Fiskerirelatert plast havner i havet på grunn av vær og vind, ved reparasjon på dekk eller på grunn av mangelfulle rutiner. Marint plastavfall har alvorlige konsekvenser for liv på land og under vann, og påvirker selve inntektskilden til fiskerflåten negativt. Men fiskerinæringen er også en viktig del av løsningen.


Derfor samarbeider Norges Fiskarlag med Handelens Miljøfond om en kampanje som tydelig viser at hver lille stump med plast som havner i havet er et stort problem. Se filmen her.


Slik reduserer du forsøplingsrisikoen på fiskebåten

  1. Vit hva som blir med ut så dere får det med hjem.

  2. Ha godt sikret avfallsbeholder, som en rekekurv eller striesekk, tilgjengelig på dekk

  3. Om mulig, vend deg bort fra garnhaugen når du skal kappe

Plast i havet er et stort problem. Fiskere er en viktig del av løsningen. Les mer om hvordan du kan bidra i artiklene under.

Sammen om problemet

Fiskarlaget og Handelens Miljøfond har gått sammen for å øke bevisstheten om plastforsøplingsproblemet fra fiskerinæringen. Fiskarlaget har allerede fått på plass en handlingsplan for hvordan de skal ta tak i næringens forsøplingsproblem. Neste steg er å informere om omfanget av problemet som et tiltak for å forhindre at taustumper og avkapp ikke havner over bord.

Bli kjent med problemet med plast i havet.

Spørsmål og svar

En stor felles innsats

I sommer lanserte Marfo, sammen med Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket kampanjen “Hei, har du mista noe?”, med fokus på forsøpling fra fiskeredskap. Se kampanjen her.

Kilder:

  • Deshpande et. al., (2020), Using Material Flow Analysis (MFA) to generate the evidence on plastic waste management from commercial fishing gears in Norway. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.